Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Turism- och besöksnäringens omställning

För turism- och besöksnäringen uppstår ofta konflikter mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Turismens transporter, slitage på miljöer och en ekonomisk sårbarhet motsäger en ofta ekologisk och social hållbarhet.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det naturligtvis fördelaktigt att välkomna fler besökare som stannar längre och konsumerar mer. Nackdelen är att det även bidrar till ökade transporter och större miljöpåverkan. Om du vill förstå och styra din verksamhets påverkan i en mer hållbar riktning finns det flera verktyg tillgängliga. Ett av dessa är en kartläggning verksamhetens miljöpåverkan, vilket kan hjälpa till att identifiera, utveckla och åtgärda specifika aspekter inom verksamheten.

Möjligheterna är många. Lokala samarbeten kan till exempel både stärka samhället och ekonomin, samtidigt som de kan utgöra grunden för hållbara lösningar som skapar värde i ett bredare sammanhang. Tillväxtverket har till exempel tagit fram flera verktyg för att stödja en hållbar utveckling av turism- och besöksnäringen, inklusive "Hållbarhetsguiden".