Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Transportbranschens omställning

Transportsektorn i Sverige har en betydande miljöpåverkan, samtidigt som kraven på hållbara transporter och logistik ständigt ökar. Många lösningar finns redan tillgängliga, vilket gör att den största utmaningen nu är att påskynda omställningen.

Svenska godstransporter svarar för cirka 10% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Under 2021 uppgick detta till 4,6 miljoner ton. Lastbilar utgör nästan alla utsläpp inom sektorn, eftersom järnvägstrafiken till stor del är elektrifierad. Samtidigt är transportsektorn en bransch med många möjligheter. Målet är att till 2030 minska utsläppen från transporter med 70% jämfört med 2010 års nivåer på 6,35 miljoner ton.

Många alternativ finns redan tillgängliga på marknaden, så utmaningen ligger i att påskynda omställningen. Bland de identifierade målen finns ökad transporteffektivitet, ökad andel biodrivmedel genom både låg- och höginblandning, samt elektrifiering av fordonsflottan. Inom elektrifieringen av tunga transporter siktar man på att 50% av alla nyregistrerade fordon 2030 ska vara elektriska.

Kraven på hållbara transporter fortsätter att öka. Offentlig sektor ställer idag tydliga krav på transporter med både lägre utsläpp och klimatneutrala transporter. Liknande trender och krav blir allt vanligare inom andra områden. Företag som inte utforskar möjligheterna med ny teknik och nya drivmedel riskerar att halka efter.

Scrolla ner för mer kunskap om hållbara transporter.