Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Utforska och analysera

Välgrundade framtids- och omvärldsanalyser, strategiska färdplaner och fördjupade analyser förbättrar oddsen för organisationers framgång, gör det enklare att navigera i en komplex framtid och att stärka sin konkurrenskraft. RISE har unik, bred inblick inom en mängd olika områden. Vi ser tidigt sådant som många andra inte ser och kan tack vare det hjälpa organisationer att fatta beslut för framtida strategier och satsningar.  

Framtidsanalys

Framtidsanalys tar fram beslutsunderlag som gör planer och strategier mer resilienta genom att aktivt hantera osäkerheter, något som ger organisationer en ökad förmåga att navigera i en osäker omvärld och ökar förmågan att möta de komplexa utmaningar som framtiden innebär.

Lär mer om erbjudandet: Framtidsanalys

Forskning och fördjupning

Behöver du ta fram underlag för beslut om fortsatt utveckling av en läkemedelssubstans? Testa bärigheten i en helt ny affärsmodell? Eller utvärdera funktionen hos ett material i interaktion med marina mikroorganismer? Kort sagt ett proof of concept för din hypotes, idé eller substans. 

Läs mer om erbjudandet: Forskning och fördjupning

Strategiska färdplaner

En tydlig vision för framtiden är viktigt för alla organisationer – från enskilda bolag till hela branscher. Men för att göra verklighet av visionen behövs en strategisk färdplan, som underlättar för organisationer att planera i det osäkra och navigera i det komplexa. En färdplan kan också fungera som verktyg för att samla ett företag, en bransch eller ett helt samhälle kring en gemensam riktning med tydliga vägval utpekade.

Läs mer om erbjudandet: Strategiska färdplaner

Policyutveckling

Omställningen till ett hållbart samhälle är beroende av snabb utveckling av teknik. Men tekniken i sig räcker inte; för att den ska nå sin fulla potential och skynda på den hållbara omställningen behöver regelverk och policy utvecklas i samma takt. I vissa fall kan till och med policyutvecklingen vara det som går före och tvingar fram nya tekniska lösningar.

Läs mer om erbjudandet: Policyutveckling

Utbildning

RISE multidisciplinära och tvärsektoriella verksamhet ger oss möjlighet att spela en särskild roll. Vi har forskning och expertis inom nästan alla områden. Vi har dessutom forskare och experter inom lärande. Utifrån detta, och med utgångspunkt i dina behov, har vi skapat Learning by RISE. Metodiken i Learning by RISE är framtagen ur ett tvärdisciplinärt perspektiv med lärandets effekt som mål. Vi erbjuder: kompetenshöjande insatser, kompetensomställning som ett led i en annan omställning samt newskilling - när vi vet att vi behöver lära nytt men inte vad kan vi i partnerskap utforska detta

Se hela vårt utbud av utbildningar

Utforska och analysera

Kontakt

Utforska och analysera

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.