Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Utvärdera och verifiera

Lever ni upp till kraven som kunder, myndigheter och ni själva ställer på era produkter, tjänster, instrument och processer? RISE utför kontroller, certifieringar, kalibreringar och provningar över en större bredd än någon annan aktör i Sverige. Med oss som partner kan ni enkelt och effektivt säkerställa att till exempel processer, mätdon, tjänster och produkter uppfyller ställda krav, och på så sätt hålla en högre kvalitet och undvika ett skadat anseende och förlorade affärer.

Provning

Hur ska du veta om den produkt du utvecklat eller importerat klarar av den belastning som den kommer att utsättas för? Eller lever upp till de krav som ställs på den för att den ens ska få säljas på den svenska eller europeiska marknaden? Svaret är enkelt – prova!

Läs mer om vårt erbjudande: Provning

Certifiering

Cetrifiering handlar om att skapa trygghet och förtroende för produkter, tjänster, ledningssystem eller personlig kompetens, genom att visa för företag, privatpersoner eller myndigheter att det som certifierats uppfyller krav och regelverk. En certifiering kan vara det som krävs för att en produkt ska kunna säljas på en marknad, eller att en tjänst ska kunna levereras. Certifieringen signalerar också att företag och yrkesverksamma tar kvaliteten och säkerheten för de tjänster de levererar på allvar. Vi är objektiva i genomförandet av våra uppdrag. Det innebär att vi alltid är uppmärksamma på att uppdragen utförs på ett opartiskt sätt utan personlig vinning och att vi söker objektiva bevis för att visa att tjänsten eller produkten uppfyller ställda krav.

Läs mer om vårt erbjudande: Certifiering

Test- och demonstrationsmiljöer för provning och verifiering

Att tidigt kunna testa och utvärdera en idé ökar innovationstempot, minskar risker och effektiviserar produkt-, process- och metodutveckling. Fördelarna med att nyttja en test- och demonstrationsmiljö är många, men några centrala är sänkta utvecklingskostnader, kortad tid från idé till marknadsintroduktion, utveckling av prototyper, pilotproduktion och möjligheten att verifiera processer eller tjänster. Och – är det någonstans det ska gå fel så är det här, inte i produktionen. Genom att nyttja test- och demonstrationsmiljöerna tillsammans med RISE forskningsexpertis kan våra kunder och samarbetspartners få maximal nytta av sina tester.

Läs mer om vårt erbjudande: Test & demo

Kalibrering

Mätinstrument som visar fel kan bli oerhört kostsamt och innebära ett stort merarbete. Det kan leda till felaktiga konstruktioner som gör att hela produktserier måste återkallas, att beslut fattas baserat på felaktig information eller att, i värsta fall, liv och hälsa påverkas. Med korrekta mätvärden kan du fatta korrekta beslut, förbättra kvaliteten på produkter och i processer och stärka din konkurrenskraft.

Läs mer om vårt erbjudande: Kalibrering


Utbildning

RISE multidisciplinära och tvärsektoriella verksamhet ger oss möjlighet att spela en särskild roll. Vi har forskning och expertis inom nästan alla områden. Vi har dessutom forskare och experter inom lärande. Utifrån detta, och med utgångspunkt i dina behov, har vi skapat Learning by RISE. Metodiken i Learning by RISE är framtagen ur ett tvärdisciplinärt perspektiv med lärandets effekt som mål. Vi erbjuder: kompetenshöjande insatser, kompetensomställning som ett led i en annan omställning samt newskilling - när vi vet att vi behöver lära nytt men inte vad kan vi i partnerskap utforska detta.

Se hela vårt utbud av utbildningar

Utvärdera och verifiera

Kontakt

Utvärdera och verifiera

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.