Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Energieffektiva stödprocesser

I många tillverkande verksamheter står stödprocesser för en stor del av energianvändningen, ofta runt 70%. Att energieffektivisera sina stödprocesser och stödsystem leder ofta till stora energibesparingar. 

Företagets stödprocesser är en väsentlig del av verksamheten, som bland annat tryckluft, belysning, värme och ventilation. Samtidigt bidrar dessa ofta till en stor del av verksamhetens energianvändning och kostnader, speciellt för mindre verksamheter som inte har några energiintensiva processer i sin verksamhet. Stödsystem har ofta installerats för att bidra med en specifik funktion och nytta, men då med mindre fokus på energieffektivitet utan oftare överdimensionerat för att säkra tillgänglig kapacitet. Tyvärr innebär detta att många verksamheter idag dras med onödigt stor energianvändning och de kostnader som det medför. 

Tryckluft

Tryckluft är ett exempel på ett stödsystem som är viktig för nästan all industri. Samtidigt är det ett energikrävande system som få verksamheter har riktigt bra koll på. Verkningsgraden, alltså den effekt som går att få ut från den energi som stoppas in, kan vara så låg som 6-7%.  Tryckluftssystem har också problem med att vara både över- och underdimensionerade, innehålla en mängd läckage, samt lider ofta av bristande underhåll. Att dimensionera och trimma in systemet för optimalt arbetstryck, att arbeta med ett kontinuerligt underhåll, och framförallt söka läckage kan ge stora skillnader. En väl genomförd kalkyl kring kostnaden av tryckluftsanvändningen kan för många vara en riktig ögonöppnare. För många kan det även vara mer ekonomiskt att gå över till eldrivna verktyg och processer. 

Pumpning

Pumpning för förflyttning av vätskor är en annan vanligt förekommande stödprocess som är energikrävande. Totalt står pumpning för 18% av energianvändningen inom svensk industri. Pumpning används i en mängd olika sammanhang, allt från att förflytta vätskor, till kylprocesser och för att förflytta pappersmassa. Överdimensionerade system och motorer, system som står och går även när det inte skapar en nytta, och slitna system och pumpar bidrar till en onödigt hög energianvändning. En översikt över hur pumpar går samt vilken nytta de skapar ger insikter kring vad som behöver köras och när, med vilken dimensionering och om det finns mer energieffektiva alternativ. Befintliga system kan ofta effektiviseras med 30%. 

Belysning

Belysning står ofta för en oväntad hög energianvändning i många icke energiintensiva verksamheter. Det är inte ovanligt att belysningen står för 30 procent eller mer av verksamhets totala energianvändning. På grund av en hög energiförbrukning, samt att traditionella lysrör innehåller kvicksilver, ska enligt en EU-föreskrift lysrör fasas ut från och med hösten 2023. Enligt beräkningar kommer detta bidra med en besparing på 310 miljarder kWh och en minskning av kvicksilver med cirka 5,4 ton inom EU fram till år 2035. En övergång till LED kan sänka energianvändningen med 50%, och andra lösningar som styrning, sektionering och närvarosensorer kan ytterligare bidra med besparingar. 

Ventilation

Ventilation är ytterligare en stödprocess som används både för allmänventilation och för processventilation. Processventilation används främst för att ventilera bort farliga ämnen eller värme från specifika processer. En generell regel är att istället för att göra processventilationen mer effektiv så bör man titta på det som skapar behovet av den. Till exempel är det ofta ett bättre alternativ att ersätta en kemisk produkt som orsakar föroreningar i omgivningen än att effektivisera ventilationen.  

Förutom tidigare nämnda stödprocesser bidrar även värme, ånga, interntransporter och andra processer till verksamhetens energianvändning. Genom energieffektiviseringsarbete och energikartläggningar kan många verksamheter minska sin energianvändning i en stor omfattning. Beroende på typen av verksamhet, dess processer, lokaler mm ser behovet och användningen av olika ut för alla verksamheter. Gemensamt för många är däremot att de stödprocesser som används kan effektiviseras och leda till en minskad energiförbrukning med 10 till 50%.