Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Kunskapsbibliotek

Vägen mot en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid byggs med kunskap och nya perspektiv. Här får du inspiration och praktiska verktyg på ditt företags omställningsresa.

Inspiration, kunskap och verktyg för omställning

Syftet med kunskapsbiblioteket är att du ska få kunskap, inspiration och verktyg som är praktiskt användbara i ert företags omställningsresa. Här hittar du filmade seminarier och föreläsningar, intervjuer, checklistor, verktyg, metoder och relevanta länkar.  

Livscykelanalys (LCA)

Med hjälp av livscykelanalys kan vi ta reda på vilken påverkan på miljön en produkt, tjänst, process eller system har för att de därefter ska kunna utvecklas för en mer hållbar framtid.

Livscykelanalysen visar klimatpåverkan och hjälper kunderna att välja rätt

LCA inom flera teknikområden

Cirkulär affär

I cirkulära affärsmodeller är logiken för värdeskapande sådan som leder mot slutna och långsammare materialkretslopp, åt ökad materialproduktivitet. 

Cirkulär kompass

Cirkulär omställning

Ökad konkurrenskraft för halländska företag genom cirkulär omställning

Cirkulär finansiering

Energi

Minskad efterfrågan på el kan stärka företagens konkurrenskraft på lång sikt och hålla kontroll på kostnader på kort sikt. 

Hållbara energisystem

Energieffektivisering av fastigheter – lönsamt på både kort och lång sikt

Kommunikation för hållbar energi­användning på arbetsplatsen

Case: Servicebutiken som sparar tusenlappar på elen varje månad

Digitalisering

För att hålla tillräcklig fart i företagets hållbara omställning behöver den ta vara på kraften i digitalisering. 

Hållbar automation

Digitalisering inom industrin

Digitalisering kan skifta vårt mindset kring omställning

Program: Affärsdriven digitalisering för hållbar omställning

Disruptiva teknologier

Disruptiva teknologier kanske inte ligger högst på listan i det operativa arbetet, men att ha koll på dem kan vara ett sätt att blicka framåt och aktivt tänka på vilken värld företaget kommer att agera i. 

Vätgas och bränsleceller

Modulärt batterisystem för fossilfria eldrivna arbetsmaskiner

Katastrofhjälp och möbeltillverkning – 3D printing med lokala material öppnar för stora möjligheter

Hållbar produktion

Den snabba teknik- och samhällsutvecklingen driver radikala förändringar inom industrin. Att hitta förnyelseförmågan är nyckeln till uthållig konkurrenskraft och hållbar utveckling i företaget. 

Produktion och tillverkning

Sveriges produktionskluster

Återtillverkning

Program: Produktionslyftets startprogram

Innovations- och förändringsledning

Innovationsledning är ett sätt för företag att tänka på och planera för framtiden. Ett strukturerat sätt att arbeta i en hastigt föränderlig omvärld. 

Förnyelseförmåga för framtiden

Innovationsledning

Omställningsförmåga

Tillämpad tjänsteforskning och tjänsteinnovation

Case: Innovationsledning ska ge X-faktorn

Program: Innovationsledningsprogram

Batterivärdekedjan

Batterier får en allt större betydelse i vårt elektrifierade och fossilfria samhälle. De används i allt från hushåll och mobilitetslösningar till industri och smarta städer. 

Batterier

Bygg och fastighet

Byggd miljö påverkar oss alla, med utmaningar som miljöpåverkan från material och byggprocess, kostnader och inverkan på människor. 

Byggd miljö

PRISMA – Processverktyg för social hållbarhet i stadsdelsomvandling

Kemiska processer och produkter

Microalger som renar avloppen, uppkopplade sensorer som mäter luftkvalitet samt uttjänta bildäck som blir till drivmedel. Kemikalier och kemisk industri är nödvändiga för ett modernt fungerande samhälle.

Kemiska processer och produkter inom RISE

Substitution av oönskade kemikalier

Kemisk problemlösning

Substitutionscentrum 

Testbädd för ytanalys och ytdesign

Ledarskap

Om omställningen ska lyckas krävs ledarskap genom en process som kan vara mycket utmanande för både medarbetare och företaget som helhet. Organisatorisk residens, kompetensförsörjning och goda arbetsförhållanden är tre viktiga områden. 

Framtidens hållbara arbete

Workplace Innovation for Sustainable Industry

Livsmedel

De flesta tycker nog att det viktigaste är att mat smakar gott. Men för klimatets skull behöver vi också nyttja råvaror och restprodukter bättre, öka konsumtion av klimatsmarta vegetabiliska proteiner som alternativ till kött, och ge bättre förutsättningar för god hälsa.

Livsmedel - vad vi gör inom RISE

Sjömat – för en mer hållbar matförsörjning

Mer förpackning ger mindre matsvinn

Design av mat(erial)

Mikrobiologiskt säkra och hållbara livsmedel

Industriell och urban symbios

Samverkan är ordet! Genom att bygga upp och långsiktigt driva hållbara symbioser kan samhället ta vara på resurser och bidra till näringslivets, regioners och kommuners klimatomställning. 

Symbios Sverige

Resurshubbar Symbios Sverige