Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Sweden Green Mobility Program

Sweden Green Mobility Program är ett helt unikt innovationsprogram för att hitta lösningar på de klimatutmaningar vårt samhälle står inför, med fokus på grön mobilitet, dvs hur vi förflyttar oss i samhället på ett mer klimatsmart sätt.

Små och medelstora företag, som på olika sätt vill bidra till en positiv inverkan på en konkret klimatutmaning, kommer i samverkan med andra aktörer att samverka för att hitta nya och banbrytande lösningar utifrån ett systemperspektiv.

Kommuner och näringslivet deltar

Innovationsprogrammet utgår från Borlänges behovsbild, intressenter och förutsättningar. Förutom kommunen deltar flera stora privata arbetsgivare, te.x. SSAB och IKEA. För att dra nytta av projektets lärdomar och innovativa lösningar följer flertalet andra kommuner som delar samma utmaning som Borlänge.

Att tackla en stads klimatutmaning är komplext och kräver generellt koordinerade insatser inom olika områden. Det kan t.ex. handla om ny teknik, datagenerering, infrastruktur, beteendeförändring, policyutveckling.

Deltagande startups/SMF:er:

Biketo
CommuteSaver
Coride Sweden
Cykelpoolen Sverige
GWEN (Insert Coin)
IC Sverige
Iris Technologies
Linky
Modular Cycling
Neue
Nudgd
One4tech
Optiplan Innovation
Overstellar Solutions
Parlametric
Sustainable Advantage
SynData
The Social Few
Viscando
XENSE Vision

Utmaningar som programmet ska lösa

Bara i Borlänge släpper personbilar ut 46 tusen ton koldioxid varje år(!). Detta står för 64 procent av transportsektorns utsläpp. Med dagens takt kommer klimatmålet inte att nås. Hur kan vi minska antalet resta kilometer med fossildrivna personbilar till/från jobbet och stötta omställningen till en inkluderande och rättvis grön mobilitet som i förlängningen innebär minskade koldioxidutsläpp?

Första versionen av Borlänges utmaningsbeskrivning kan laddas ned HÄR.

Läs mer om Sweden Green Mobility Program här

Ett projekt inom Omställningslyftet

Sweden Green Mobility Program är en del av Omställningslyftet som är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, EnergikontorenSverige, IUC, IVL och SuPr som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Innovationsprogrammet är en del av delprojektet "Staden som nav för en grön och digital omställning" och delfinansieras av SISP, Ignite Sweden, WWF, IVL, Compare, Dalarna Science Park, Kista Science City och Viable Cities.

För att kunna delta i innovationsprogrammet krävs att företaget är berättigat till stöd i enlighet med gällande statsstödsregler. Uppskattat värde är 50 000 kr per deltagande företag.