Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg hjälper byggföretagen att beräkna klimatpåverkan från sina projekt, vilket sedan 2023 krävs för att uppfylla lagen om klimatdeklaration för byggnader och Miljöbyggnads krav på klimatberäkning. 

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) innehåller en databas med klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden och inkluderar bland annat Boverkets klimatdatabas. Verktyget klarar att läsa en mängdberäkning digitalt från kostandskalkylmjukvaror, alternativt läggs mängderna in manuellt. Verktyget beräknar sedan klimatpåverkan från materialproduktion, transporter och byggproduktion för de material som ingår i byggnaden.

Generiska klimatdata kan ersättas av specifika data från så kallade EPD:er.​ Verktyget erbjuds i fyra olika licensversioner från en enklare gratislicens till en avancerad fleranvändarlicens. IVL erbjuder även utbildning och support för att få ytterligare stöd och bygga kunskap. 

Se filmklipp om Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg nedan. 

Sara Borgström, Projektledare WSP, berättar om Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg i filmklippet ovan.

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg