Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Restaurangens kommunikation

En god kommunikation är avgörande för att kunna ge dina kunder en knuff i rätt riktning. Genom insikt, nyfikenhet och nudging det blir enkelt för kunden att välja det klimatsmarta alternativet.  

Genom tydlig och tillgänglig information om alternativ kan du som restaurangföretagare underlätta dina kunders val. Information om alternativens klimatpåverkan kan också påverka kundens val. Genom att göra det klimatsmarta alternativet mer intressant och attraktivt kan du locka till klimatsmarta val. Namngivning och placering i menyn där du låter det klimatsmarta alternativet stå överst bidrar också till att fler väljer det klimatsmarta alternativet.  

Att väcka nyfikenhet  

Måltidsvalen behöver inte kategoriseras som kött, fisk eller vegetariskt utan istället med dess innehåll. Kanske är det inte klimatargumentet som bör kommuniceras starkast utan snarare väcka nyfikenhet om klimatsmarta råvaror, oavsett om det kan handla om hälsoargument eller bara en rolig anekdot. Det viktigaste är att fler blir nyfikna på att äta på ett mer miljösmart sätt. Den animaliska delen av måltiden kan också minskas i mängd till fördel för både plånboken och klimatet. Genom att dekorera måltiderna och restaurangmiljön med några klimatsmarta råvaror i säsong kan du öka medvetenheten och locka till klimatsmarta val.  

En knuff i rätt riktning  

”Nudging” är en metod som innebär att ge människor en liten knuff i rätt riktning genom att göra det enkelt för hjärnan att välja det klimatsmarta alternativet istället för det mindre klimatsmarta. Ett exempel på hur detta kan användas är att placera de mest klimatsmarta rätterna i början av serveringen, vilket gör det lättare att välja grönt och klimatsmart på tallriken. Att synliggöra klimatsmarta måltider i menyn kan också göra det till ”det enkla alternativet” när din kund ska fatta ett beslut. Måltidens klimatavtryck kan även kommuniceras på menyer eller visualiseras på enkla sätt, exempelvis genom en skala. Din restaurangs klimatarbete eller miljösmarta råvaruval kan med fördel lyftas och kommuniceras med skyltar i restaurangen eller serveringen, på bordsryttare eller via en QR-kod för att öka dina gästers medvetenhet.  

En bättre ekonomi  

En klimatomställning gynnar inte bara klimatet utan även din verksamhet genom att bidra till en bättre ekonomi. Genom att fokusera på att minska matsvinn och välja säsongsbetonade råvaror, öka andelen vegetariska rätter samt välja närproducerade råvaror, exempelvis sädesslag och baljväxter, istället för importerade animaliska proteiner, så kan du visa både dina kunder och personal att man tar ansvar för klimatet. Dessutom kan en klimatmedveten måltidsplanering ofta leda till att gästerna får en sundare måltid på tallriken, vilket ger en "win-win" för både hälsa och välbefinnande.