Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Cirkulära affärsmodeller

Näringslivet spelar en central roll i utvecklingen mot den cirkulära ekonomin. Omställningen till en cirkulär ekonomi innebär också att många företag måste förändra sin affärsmodell för att bevara sin konkurrenskraft. 

Cirkulära affärsmodeller främjar hållbar utveckling och minskar miljöpåverkan jämfört med traditionella affärsmodeller. Vi behöver minska beroendet till ett fortsatt stort resursuttag och minska avfallsmängderna, samtidigt som vi vill behålla vår konkurrenskraft.  En cirkulär affärsmodell kan vara en möjliggörare för detta då det bidra till att stärka företagets konkurrenskraft genom att möta den ökande efterfrågan på hållbara produkter och tjänster, samtidigt som verksamhetens klimatpåverkan kraftigt reduceras.

Skillnaden från en ”traditionell” linjär affärsmodell är att den ofta bygger på att vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Sannolikheten att en rent linjär affärsstrategi kommer att vara gångbar i en snar framtid är väldigt liten. Men en cirkulär affärsmodell kan se väldigt olika ut, så frågan är hur den kan se ut för din verksamhet? 

Cirkulär ekonomi i korthet

Vad skulle hända med din affär om vi slutade ta ut nya material och resurser från jorden? Om din verksamhet och omsättning skulle öka är den troligtvis cirkulär, men om du radikalt behöver ändra din affär och verksamhet är den troligtvis linjär. Omställning till cirkulär ekonomi innebär att de material vi använder cirkuleras, produkter designas för att bevara sitt värde, och även ägarskapet kan se annorlunda ut. Ett enkelt sätt att illustrera detta är genom ”2*2*2”-modellen.

Det första steget är att fördubbla produktens livslängd. På så vis går det att halvera miljöpåverkan per kundnytta till 50%. Det andra steget är att dubbla nyttjandegraden vilket ytterligare kan minska klimatpåverkan från 50% till 25%. Det kan handla om allt från att använda en bilpool istället för egen bil, utnyttja flexibla arbetsplatser istället för eget kontor, eller tillhandahålla utrustning som kan delas och användas av fler. Det sista steget är att återanvända material från tidigare produkter, vilket kan bidra med ytterligare ett steg i minskad klimatpåverkan, från 25% till 10-12%.   

Resurser och material är centrala delar i cirkulära affärsmodeller

Resurser och material är centrala inom cirkulära affärsmodeller. Genom återanvändning och återvinning kan produkter och material cirkulera i större omfattning, helst i en sluten loop. Återvinningsbara produkter är relativt enkla att implementera, medan produkter baserade på återvunnet material kan vara mer utmanande. Bilindustrin har t.ex. krav på att 85% av en bil ska vara materialåtervinningsbar, men ännu är det ovanligt med bilar tillverkade av så hög andel återvunnet material.

Det finns en risk för en obalans där allt fler tillverkar återvinningsbara produkter, men färre bygger sina affärsmodeller kring återvunnet material eller komponenter. En cirkulär och hållbar ekonomi kräver mer än bara återvinningsbara produkter. Industriell symbios, där det ena företagets avfall är det andra företagets råvara, kan vara en lösning. 

Produktvärde skapar möjligheter för cirkulära affärer

Att behålla produkters värde under så lång tid som möjligt är ekonomiskt och ekologiskt fördelaktigt. Vissa företag erbjuder återköp av använda produkter som kan återställas och säljas till nya kunder. Att erbjuda produkter med längre livslängd och bevarat värde bidrar både till varumärket och skapar möjligheter för cirkulära affärer. Genom att dubbla livslängden på en produkt minskas klimatpåverkan med 50% samtidigt som kundnyttan bibehålls. 

Design för lång livslängd

Designen av produkter spelar också en roll. Produkter kan designas för enkel reparation och uppgradering vilket förlänger deras livslängd. Fler företag inom olika branscher erbjuder produkter med modulär design, där enskilda komponenter kan bytas och uppgraderas. En övergång till en sådan affärsmodell kräver dock betydande förändringar för företag med linjära affärsmodeller. Ekodesign erbjuder en metod och modell för att beakta produktens miljöpåverkan i alla steg i livscykeln. 

Kundrelationer på ett nytt sätt

Affärsupplägget inom cirkulära affärsmodeller kan skilja sig avsevärt från traditionella affärsmodeller. Istället för att fokusera på att sälja så många enheter som möjligt, bygger cirkulära affärsmodeller ofta på att maximera värdet och skapa kontinuerlig kundkontakt. Ett exempel är att erbjuda produkter som en tjänst istället för att sälja dem. Genom att ändra ägandestrukturen och ansvarsfördelningen blir det då ekonomiskt fördelaktigt att underhålla produkter och förlänga deras livslängd.

Detta kan inkludera upplägg där man säljer problemfri körsträcka istället för däck, tillgång till transport istället för bilägande, eller kontinuerlig tillgång till kaffe istället för att äga en kaffebryggare. Affärsupplägget inom cirkulära affärsmodeller kan variera beroende på bransch, produkt eller tjänst, och syftar till att skapa hållbarhet och värde både för företaget och dess kunder. 

Hur kan din cirkulära affär se ut?

Beroende på bransch, produkt eller tjänst ser affärsmodellen annorlunda ut. Resan mot en cirkulär affär är unik för varje företag. Men det är en resa som alla behöver göra. Vissa har kommit längre, medan andra knappt har tagit sina första steg.  

Josefina Sallén, Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning på RISE, berättar mer om cirkulär omställning i filmklippet ovan.