Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Dra nytta av ekodesign och ekodesignhjulet

Företag använder ekodesign för att minska den totala miljöpåverkan av en produkt eller tjänst. Detta uppnår man genom att inkludera hållbarhetsaspekter i design- och utvecklingsarbetet från start.

Det kan vara både tidskrävande och ekonomiskt svårt för företag att förbättra miljöprestandan på en existerande produkt på grund av tidigare investeringar i produktion eller infrastruktur. Därför är det viktigt att du som företagare hanterar en produkts miljöpåverkan så tidigt som möjligt i produktutvecklingsfasen.

Främja hållbar produktutveckling och design

Ekodesignhjulet är ett verktyg som främjar hållbar produktutveckling och design. Det består av en cirkulär modell som visar de olika stegen i processen för ekodesign. Du som företagare kan använda hjulet för att identifiera och lösa problem relaterade till miljöpåverkan under dina produkters hela livscykel, från råvaruutvinning till avfallshantering.

Ett livscykelperspektiv på din verksamhet

Ekodesign tillför ett livscykelperspektiv till din verksamhets produktutvecklingsprocess. Varje steg i ekodesignhjulet ger dig möjligheter att identifiera hinder och möjligheter för att minska miljöpåverkan. Det finns ofta en stark koppling mellan de olika stegen i processen. Till exempel påverkar materialval i stort sett alla andra områden, vilket kräver att ditt arbete går flera varv kring hjulet.

ekodesignhjulet
Ekodesignhjulet är ett verktyg som främjar hållbar produktutveckling och design. Det består av en cirkulär modell som visar de olika stegen i processen för ekodesign.

Underlag och data om livscykeln, både uppströms och nedströms, det vill säga från råvaruutvinning och bearbetning av material, till användning och återvinning, krävs för att du ska kunna avgöra påverkan från specifika designval.

Ett smart och värdefullt verktyg

Med ekodesignhjulet kan du som företagare arbeta strukturerat med fokus på att optimera funktion, produktion och materialanvändning, livslängd, resthantering, distribution och minska miljöpåverkan från dina produkter eller tjänster vid användning. Ett allt större krav på produkter och tjänster med lägre miljöpåverkan, kommande krav på bättre data och underlag uppströms och nedströms, samt ett allt tydligare fokus på cirkuläritet i den ekonomiska politiken, gör ekodesignhjulet till ett värdefullt verktyg för många verksamheter i omställningsarbetet.

Hur kan du dra nytta av ekodesign och ekodesignhjulet?

Läs mer nedan.