Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Intyg om försumbart stöd

Ett vanligt sätt att hantera inslag av statsstöd i projekt är att tillämpa EU:s bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd (de minimis), enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Statsstöd är när det offentliga stödjer en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden. Detta genom att stödet gynnar en viss verksamhet eller produktion. Stödet innebär att ditt företag får en statlig subvention vid deltagande i projektet.

Maxtak för stöd

För att kunna ta del av stödet behöver du fylla i en blankett och signera/intyga uppgifterna du lämnat. Det du som företagare ska fylla i är företagets organisations- eller personnummer samt branschtillhörighet. Du ska också fylla i uppgift om och, i sådana fall hur mycket, försumbart stöd som ditt företag har fått de senaste tre åren (innevarande år samt de två föregående beskattningsåren). Orsaken till detta är att Tillväxtverket måste kontrollera att inget av de företag som deltar i den aktuella insatsen har nått EU-reglernas takbelopp för stöd av mindre betydelse. Takbeloppet är fastställt till 200 000 euro.

Spara gärna en kopia av intyget för eget bruk eftersom du kan ha nytta av det vid ett senare tillfälle när du ansöker om försumbart stöd eller vill delta i något annat projekt som på den grunden finansieras med offentliga medel. Du kan utgå från att det försumbara stödet är godkänt från det datum som angivits på intyget om du inte har fått något annat besked från stödmottagaren innan den aktuella aktiviteten genomförs.

Läs mer på Tillväxtverkets sida för försumbart stöd