Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Omställningslyftet som projekt

Omställningslyftet i korthet

 • Syfte: Accellerera näringslivets affärsdrivna klimatomställning
 • Målgrupp: Små och medelstora företag i hela Sverige
 • Finansiär: Tillväxtverket genom medel från ERUF
 • Projektperiod: 2022-03-10–2023-08-31
 • Total budget: 150 mkr (varav 75 mkr medfinansiering)
 • Antal projektparter: 35 st
 • Måltal: Digital plattform ~10 000 användare, behovsanalyser ~1000 företag, coachning ~300 företag, utvecklingsprogram ~10-20 företag 

Syfte och mål

Omställningslyftets syfte är att accelerera näringslivets affärsdrivna klimatomställning och det övergripande målet är att underlätta för små och medelstora företag att vara attraktiva och bedriva konkurrenskraftiga verksamheter kompatibla med klimatmålen.

Potential och utmaning med målgruppen

Små och medelstora företag (SMF) är både en ekonomisk motor i Sverige likväl som i Europa – men de är också en motor för samhället genom att vara arbetsgivare, säkerställa social stabilitet, betala skatt, skapa meningsfull sysselsättning, producera värde för kunder och konsumenter.

 • 99,9 procent av alla företag i Sverige faller inom kategorin SMF
 • 65 procent av alla anställda i näringslivet är anställda av en SMF
 • 60 procent av näringslivets omsättning görs av SMF

Stor potential: Denna stora grupps agerande har tillsammans stor påverkan på samhället – potentialen att bidra med affärsdriven klimatomställning är stor

Stor utmaning: Det är en diversifierad grupp – utmaningen att nå brett är Omställningslyftets uppdrag på sikt och under det första året prototypar vi arbetssättet för att snabbt skala upp

Omställningslyftets lösning i korthet

 1. Företagsanpassade aktiviteter
 2. Hållbara snabbspår
 3. Utvecklingsprogram
 4. Bidra med viktiga omställningskunskaper

 

Omställningslyftets processvisualisering

Effekt vi söker uppnå

Målet är att svensk industri sänker sitt klimatavtryck och uppnår våra nationella målsättningar samt skapar fler förutsättningar för arbetet med städers klimatneutralitet. Projektet ska bidra till att hjälpa fram en rörelse hos SMF och offentlig verksamhet. Projektet ska bidra till att hjälpa fram en rörelse hos SMF på så sätt att de uppnår en ökad förmåga att i hög takt börja ta steg mot klimatneutralitet för att därmed bidra till att klimatmålen kan uppnås. 

Projektet visar på hur företagen och städer kan utvecklas på ett positivt sätt genom detta arbete och bidra till en blomstrande grön framtid inom ramarna för den gröna omställningen. Vidare bidrar projektet med att få en gemensam förståelse kring utmaningar kopplat till hållbarhet och implementera och genomföra aktiviteter för redan framtagna färdplaner såsom industristrategin, framtidsplan hållbar produktion samt fossilfria färdplaner.