Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Bakgrund till projektet

Omställningslyftets ursprung

Arbetet med initiering av Omställningslyftet startades hösten 2020 via Regeringens samverkansprogram för Näringslivets Klimatomställning och inkluderar en stor mängd aktörer som bidragit till att initiativet har tagit den form det nu har.

Arbetet inleddes med ett tankepapper författat av IF Metall och Naturskyddsföreningen och via diskussioner som pågick mellan RISE, Fossilfritt Sverige, Teknikföretagen, Företagarna, Tillväxtverket och Vinnova. Tankepappret förädlades sedan i arbetsgruppen Kunskap och kompetens, till ett förslag om ett omställningslyft – med fokus på lärande och förmåga för att klara av klimatomställningen – via Sydsvenska Handelskammaren och RISE och prioriterades högt av samverkansprogrammets ledamöter. En förstudie initierades sedan i december 2020 av Vinnova.

Arbetet inkluderar en stor mängd aktörer. De mest framträdande av dessa förutom redan nämnda organisationer har varit: Klimatpolitiska rådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, KOMET, Delegationen för cirkulär ekonomi, Viable Cities, RE:Source, IUC, IVL, SISP, Energikontoren, IKEA, Northvolt, Skellefteå kommun, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, TEKO.

Omställningslyftet har potential att bli ett gemensamt nationellt forum för frågor gällande dimensioner mot hållbarhet och den gröna omställningen. Kopplat till samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och Livslångt lärandes arbete med att ta fram en gemensam agenda för frågor som kopplar till kompetensförsörjning och livslångt lärande på en nationell nivå kan Omställningslyftet vara en pusselbit i en mer effektiv samverkan kring att möta vår tids viktiga samhällsutmaningar. Det finns bland annat möjligheter här att samverka inom arbetet med att nyttja digitaliseringens möjligheter för att kunna förutse, synliggöra och vägleda inom frågor som kopplar till den gröna omställningen. Projektet innehåller även element som kan nyttjas i arbetet med att identifiera insatsbehov framöver inom den gröna omställningens behov av kompetensförsörjning.

PM Omställningslyftet