Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

IT-branschens omställning

IT-användningen har en stor påverkan på internationella utsläpp och energianvändning. Samtidigt har användningen av IT-lösningar också bidragit till minskade utsläpp genom digitalisering och omställningen inom andra sektorer.

IT-användningens exakta bidrag till internationella utsläpp och energiförbrukning är svårbestämd. Men man estimerar att mellan 2-4 procent av alla globala växthusgasutsläpp kan kopplas till IT-sektorn. Stora bidragsgivare till dessa utsläpp inkluderarde  enheter vi använder dagligen, såsom telefoner, datorer och skärmar, kommunikationsnätverk och de datacenter som driver de tjänster vi förlitar oss på. 

Utvecklingen har gjort tekniken mer energieffektiv och miljövänlig, vilket minskar avtrycket per enhet. Däremot har den ökade IT-användningen resulterat i en relativt konstant global miljöpåverkan. Däremot har digitaliseringen och användningen av IT-lösningar också bidragit till minskade utsläpp genom omställningar inom andra sektorer. Trots dessa framsteg finns det mycket mer att göra. IT-branschen, precis som alla andra sektorer, är på en resa mot att fortsätta minska sin miljöpåverkan.

Genom att du som företagare sätter tydliga mål för din verksamhets IT-användning kan stor förändring uppnås. Det kan bland annat innebära att du granskar energiförbrukningen för befintlig utrustning, gör hållbara inköp av produkter med längre livslängd och som är lättare att reparera, ställer krav på hållbara IT-lösningar och gröna datacenter samt utbildar din personal om hållbar IT-användning och effektivisering genom digitalisering.

Scrolla ner för att få mer omställningskunskaper av IT-branschen och IT-användning.