Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Dags för en mer cirkulär byggbransch

I en cirkulär ekonomi minskar man förbrukningen av naturresurser dramatiskt genom att produkter och material cirkuleras under längre tid istället för att de kasseras. För bygg- och anläggningsbranschen finns i dagsläget stora möjligheter att minska och optimera resursanvändningen genom cirkulära system.

Övergången till en cirkulär ekonomi kan ha en stor positiv inverkan på bygg- och anläggningsbranschen då det bidrar till att resurserna behålls i ett kretslopp under en längre tid. Konkreta exempel på detta är rivningsmaterial som blir till utfyllnad på byggplatsen eller ballast i betong, byggmaterial som återbrukas, eller emballagematerial som samlas in och återvinns till nya emballagematerial.

I ett linjärt system framställer man en råvara som sedan förädlas till ett material, ett material som kombineras och förädlas till en produkt. Produkten används och blir senare till avfall. I ett cirkulärt system å andra sidan återbrukas, återställas, uppgraderas eller återvinns detta avfall och på så vis skapas ett cirkulärt flöde. Detta innebär stora möjligheter men även utmaningar för byggföretag.

Byggföretag som väljer att ställa om till ett cirkulärt system måste förändra sin affärsmodell. Till exempel designar man mer hållbara byggnader med längre livslängd. Man minimerar även energiförbrukningen vid bygge och bruk, använder bättre material, och ibland väljer man till och med att hyra ut istället för att sälja. Möjligheterna för en cirkulär omställning är många för byggföretagen och nyckeln är att identifiera rätt möjligheter och affärsmodeller.

Hur kan ditt företags verksamhet vinna på att bli mer cirkulär?

Nedan kan du se inspirerande exempel på företag som har startat sin omställningsresa.