Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Förbered ditt livsmedelsföretag för framtiden

Livsmedelsindustrins miljöpåverkan är komplex att hantera. Samtidigt är möjligheterna att minska klimatpåverkan många och betydande.

Livsmedelsindustrins omställning

Kostnadsfri rådgivning och expertstöd för affärsdriven hållbarhetsutveckling till små och medelstora företag inom livsmedelsindustrin i hela Sverige.

Livsmedelsindustrin består av ett omfattande nätverk av aktörer och processer, vilket gör dess miljöpåverkan svår att hantera. En faktor är importen av dagligvaror, livsmedel och råvaror vilket medför att cirka 75% av klimatpåverkan från svensk konsumtion idag sker utomlands. Mellan 50-90% av många livsmedels klimatpåverkan återfinns även i primärproduktionen, till exempel vid djurhållning och odling. I genomsnitt står förädling och tillverkning för 10% av klimatpåverkan, även om detta kan variera mycket. Förpackningen ger ytterligare 10%, och transport samt distribution står för ytterligare 5%. Samtidigt slängs uppemot 50% av all mat som produceras.

Stora möjligheter

Möjligheten att minska klimatpåverkan är dock betydande för dig som företagare i branschen. Genom att beakta produktens hela livscykel uppstår många alternativ, till exempel genom att granska sortimentet och inköpen, skapa effektiva och cirkulära processer, använda hållbara förpackningsmaterial och fossilfria transporter. Mer förpackningsmaterial kan till exempel bidra till att varor med kortlivslängd konsumeras istället för kasseras, om de paketeras på att sätt som ökar livslängden.

Här hittar du som företagare RISE:s Klimatdatabas för livsmedel som du kan använda för att öka din medvetenhet kring olika livsmedels klimatpåverkan samt lära dig om hur ditt företag kan bidra i klimatomställningen av vår konsumtion och produktion av mat.

Scrolla ner för att få mer kunskap om energi inom livsmedelsproduktion.

Mer omställningskunskaper