Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

En hållbar samhällsbyggnad för framtiden

Hållbar samhällsutveckling är en nödvändighet för att skapa livskraftiga och framtidssäkrade städer och samhällen. Kommande generationers livskvalitet bygger på att vi hittar smarta och resilienta lösningar redan idag.

I framtidens samhällen kommer vi att se smarta, integrerade system för mobilitet, vatten, energi och material. I dessa hållbara samhällen ses avfall inte som skräp, utan som en resurs som kan återanvändas eller återvinnas. Resilienta städer är förberedda för klimatförändringar, där gröna och blå områden hjälper till att dämpa effekterna av stora vattenmängder, bidrar till biologisk mångfald, förbättrar folkhälsan och skapar grönare stadsmiljöer. Dessa samhällen uppmuntrar till integration, samarbete och upplevelser och erbjuder ett tryggt och välfungerande vardagsliv.

I Sverige pågår en rad projekt och samarbeten för att främja hållbar samhällsutveckling, inklusive inom områden som byggteknik, energisystem, cirkulär omställning, infrastruktur, ICT och design. Genom innovation och utveckling stöds städer och samhällen i sin hållbara omställning. Nätverk samt utmaningsdrivna program och projekt, både på nationell nivå och inom EU, bidrar till att skapa fördelar för näringsliv och samhälle.

Scrolla ned för att få inspirerande exempel på hållbar samhällsbyggnad.