Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Staden som nav för omställning

I framtidens städer behöver vi skapa hållbara och livskraftiga stadsdelar, där invånarna kan bo och leva utan att påverka varken miljön negativt eller äventyra andra människors levnadsvillkor. 

Fram till 2026 förväntas svenskarna vara en miljon fler samtidigt som allt fler av befolkningen koncentreras till ständerna. Hur ska vi utforma våra städer för att de ska vara hållbara, säkra och för att alla ska få plats och trivas?

Omställningslyftet har erbjudit  kunskap och expertis inom allt från framtidens mobilitet och transporter till energisystem och material. 

Inom ramen för Omställningslyftet har vi drivit de två initiativen Klimatverkstäder och Sweden Green Mobility Program