Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Effektivare energianvändning - stöd och råd

Energikontor Syd erbjuder oberoende stöd inom ramen för Omställningslyftet. 

Små och medelstora företag kan ta del av kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning för att sänka sina energikostnader. I filmklippet nedan berättar Lena Eckerberg och Tommy Lindström från Energikontor Syd hur ditt företag kan få stöd och rådgivning inom energieffektivisering. 

Filmklippet i korthet

  • Om Energikontor Syd: Hur jobbar Energikontor Syd och vilken hjälp finns att få?
  • Vad kan och behöver göras nu? Ta kontroll, hur använder ditt företag energin idag och vilka åtgärder kan göras för att minska energianvändningen. Vilka möjligheter finns det att investera i ett eget energisystem, t ex solceller?
  • Verktyget Energitrappan: ett verktyg för systematiskt energiarbete. Energitrappan är en hjälp för att ta in energifrågan i företaget. Det ger företaget hjälp i enskilda aktiviteter för att minska energianvändningen i rätt ordning. Genom att medvetet ta ett steg i taget så bygger företaget upp kunskapen och medvetenheten. Det minskar risken för att ta fel beslut och därmed fel investeringar. 
  • Energigenomgången - så går den till: vid arbete tillsammans med Energikontoret så påbörjas arbetet redan innan platsbesöket där företaget får dela sina energifakturor, timvärden osv. Väl på plats så tittar rådgivare på ritiningar och andra underlag över de tekniska installationerna. Därefter påbörjas en rundvandring på företaget vilket ofta blir en ögonöppnare för både rådgivare och företaget. Slutligen sammanställs allt i en rapport med förslag på åtgärder för att utveckla energiarbetet framåt. 
  • Exempel från tre tillverkande företag i Småland