Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Vinn på energieffektiva livsmedelslokaler

Att bedriva klimatsmart verksamhet inom livsmedelsbranschen kan vara utmanande. Å ena sidan vill man minska sin energiförbrukning, å andra sidan vill man bibehålla hög servicenivå och förlänga livsmedlens hållbarhet. 

De största kostnads- och energiposterna för livsmedelslokaler utgörs av kylar, frysar, uppvärmning, ventilation och belysning. Energieffektivisering innebär inte enbart minskad energianvändning och besparingar utan även andra värdefulla vinster. Det kan handla om förbättrad arbetsmiljö, ökad livsmedelssäkerhet och höjd produktivitet.

Genom att göra energieffektiva val kan en verksamhet minska sin energiförbrukning med upp till 50%. Balansen mellan verksamhetens behov och energieffektivitet är dock en viktig aspekt att beakta. Exempelvis vill man uppnå ekonomisk vinst, samtidigt som man strävar efter att vara attraktiv och funktionell för kunden så att de fortsätter handla och konsumera. Varor i öppna kyldiskar är kanske lättare för kunden att plocka till sig, men de kräver samtidigt mycket energi. Många varor, som kolsyrade drycker, behöver inte heller kylas utan ofta räcker det en mindre mängd i en enskild kyl nära kassan.

Trots denna balansgång finns det nästan alltid mer energieffektiva och långsiktigt ekonomiskt fördelaktiga lösningar jämfört med de nuvarande. Att utbilda personalen och genomföra en energikartläggning är ofta ett bra första steg i arbetet med energieffektivisering.

Hur kan dina livsmedelslokaler bli mer energieffektiva?

Vill du veta mer om energieffektiva livsmedelslokaler? Läs mer nedan. 

Titta gärna också på vårt utbildningsmaterial "Den energikloka livsmedelsbutiken" för att lära dig mer.