Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

GHG-protokollet

GHG-protokollet, eller GHG Protocol, är en global standard för att mäta och rapportera växthusgasutsläpp. Det ger verksamheten en strukturerad och enhetlig metod för att identifiera och minska sina klimatpåverkande utsläpp. 

Olika metoder används i olika sammanhang för att mäta klimatavtryck, och GHG används för att mäta ett företags eller organisations avtryck. Protokollet är en viktig del i arbetet med att minska klimatpåverkan och uppfylla klimatmål. Genom att använda GHG-protokollet kan du som företagare identifiera utsläppskällor och utveckla strategier för att minska utsläppen. 

GHG-protokollets tre ”scopes” 

GHG-protokollet delas upp i tre olika omfattningar, eller ”scopes”, vilket gör det enklare att bryta ner utsläppskällor i olika kategorier. 

GHG protokollet

 

Scope 1 utsläpp

Även kallade direkta utsläpp, är de utsläpp som uppstår från källor inom en verksamhet. Detta inkluderar exempelvis utsläpp från förbränning av fossila bränslen som används i produktionsprocessen eller i egna fordon och maskiner. Andra exempel på direkta utsläpp kan vara utsläpp från kemiska reaktioner eller avfallshantering. 

Scope 2 utsläpp

Eller indirekta utsläpp, är de utsläpp som uppstår från produktionen av den energi som används inom en verksamhet. Dessa utsläpp uppstår inte på företagets egna anläggningar, utan på annan plats, exempelvis vid ett kraftverk. Scope 2-utsläpp inkluderar vanligtvis utsläpp från el och värme som företaget köper in från tredje part. 

Scope 3

Scope 3 utsläpp, även kända som indirekta utsläpp från andra källor, är utsläpp som uppstår utanför den egna organisationen, men som ändå har en koppling till organisationens verksamhet. Scope 3-utsläpp inkluderar hela värdekedjan, både aktiviteter ”uppströms”, exempelvis utsläpp från materialproduktion, inköp, eller transporter inköpt material, samt aktiviteter ”nedströms” som vidare produktionssteg, transporter, användning och avfallshantering. Scope 3 inkluderar även aktiviteter som orsakas av verksamheten, men som ligger utanför verksamhetens direkta kontroll, som arbetspendling eller resor av anställda i tjänsten. 

Scope 3 har en stor bredd vilket kan göra det svårt att identifiera och mäta alla påverkande aktiviteter. Samtidigt det är viktigt att hantera dessa utsläpp för att uppnå en hållbar verksamhet. För att få underlag till scope 3-aktiviteter används ofta en förenklad livscykelanalys som fokuserar på växthusgasutsläpp från aktiviteter upp- och nedströms. 

Skapa nytta från kartläggningen

Kartläggningen av utsläpp skapar förhoppningsvis insikt och synliggör möjliga åtgärdsområden. En handlingsplan är ett bra medel för att skapa ett strukturerat arbete från de insikter som kartläggningen ger. Med tydliga tidsbestämda mål och ett utpekat ägandeskap kring frågorna är det enklare för verksamheten att röra sig framåt. EUs nya rapporteringskrav kräver en lika stor insikt i din verksamhets hållbarhetsarbete som i den ekonomiska redogörelsen, så ett strukturerat hållbarhetsarbete är enda vägen framåt. 

Vill du veta mer om GHG-protokollet eller hållbarhetsrapportering? 

Läs då vidare på länkarna nedan eller ta del av de inspelade seminarierna här på omstallningslyftet.se