Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Kemikaliegruppen - ett nätverk för textil- och elektronikföretag

Kemikaliegruppen sprider den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen. Ett medlemskap ger dig tillgång till såväl omvärldsbevakning och nätverk, praktiska verktyg som uppdateringar om relevant lagstiftning och nyheter inom området kemikalier i varor och substitution.

Ett medlemskap i Kemikaliegruppen gör dig bättre rustad att kommunicera relevanta kemikaliekrav till dina underleverantörer och att möta frågor och krav från konsumenter och media. Vi förmedlar information inom kemikalieområdet på ett lättförståeligt sätt, så informationen blir använd i ditt dagliga kemikaliearbete. I dag består nätverket av över 120 medlemsföretag fördelade på två undergrupperingar:

Kemikaliegruppen Textil för företag inom främst textil, möbel och detaljhandel.

Kemikaliegruppen EEE med fokus på kemikalier i elektroniska och elektriska produkter.

Det här får du som medlem

Ett medlemskap i Kemikaliegruppen innebär att du får tillgång till:

  • Regelbundna möten med utbyte av erfarenheter och information inom aktuella miljö- och kemirelaterade frågor i produkter och produktion
  • Kunskapsutbyte genom inbjudna talare från kemibranschen, NGOs, myndigheter med flera
  • Tillgång till Kemikaliedatabasen ChemicALL, utvecklad för medlemsföretagens behov
  • Två stormöten om året med alla medlemmar för diskussioner om aktuella ämnen och ofta ytterligare kunskapsutbyte med inbjudna talare
  • Regionalmöten två gånger per år i Stockholm, Oslo, Borås och Mölndal
  • Webinar om aktuella ämnen eller frågeställningar
  • Företagsspecifik vägledning i kemikaliefrågor, vilket kan innebära besök på plats hos företaget, digitalt besök eller djupdykning i någon frågeställning.
  • Löpande support per telefon och e-post

ChemicALL - Kemikaliegruppens databas

Ett medlemskap i Kemikaliegruppen ger tillgång till ChemicALL - det av OECD topprankade kemikalieverktyget. Till skillnad av många andra kemikaliedatabaser behöver du som användare inte vara kemist eller veta exakta namn på substanser eller under vilka CAS-nummer de finns registrerade. De kemiska substanserna sorteras istället efter vilken funktion de tillför produkten i fråga samt i vilka material och i vilka processer de kan användas.

Fakta om nätverket

Namn

Nätverket Kemikaliegruppen

Mer information

Nätverket drivs av RISE i en samverkande form med medlemsföretagen, andra forskningsaktörer och myndigheter.

Inlogg för medlemmar

Medlemskap

Vill du gå med i Kemikaliegruppen eller veta mer? Var vänlig och kontakta kemikaliegruppen@ri.se.

46 000 SEK per kalenderår (2024), ger dig medlemskap i en undergruppering: Kemikaliegruppen Textil eller Kemikaliegruppen EEE.

57 500 SEK per kalenderår (2024), ger dig medlemskap i båda undergrupperingarna: Kemikaliegruppen Textil och Kemikaliegruppen EEE.

Medlemskapet förlängs automatisk med ett år om man inte meddelar utträde innan den 1 oktober innevarande år.

Behandling av dina personuppgifter

Elisabeth Olsson

Kontaktperson

Elisabeth Olsson

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 228 47 67

Läs mer om Elisabeth

Kontakta Elisabeth
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.