Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Identifiering av alternativ till oönskade kemikalier

RISE erbjuder stöd vid identifiering av relevanta alternativ för att substituera oönskade kemikalier i produkter och processer. RISE har utvecklat ett effektivt substitutionsverktyg för att enkelt screena en bred databas över kemikalier och deras egenskaper och välja de mest lovande för att lösa komplexa substitutionsutmaningar.

Syfte

Många produkter och processer använder idag kemikalier som måste bytas ut på grund av deras negativa miljöpåverkan, giftiga egenskaper eller kommande regelverk. Substitution av kemikalier är en komplex process som måste ta hänsyn till de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos ämnet som ska ersättas samt andra kritiska parametrar som toxikologi, miljöpåverkan, kostnad eller till och med färg och lukt.

RISE har utvecklat ett unikt substitutionsverktyg för att enkelt kunna identifiera potentiella alternativ till oönskade kemikalier. Verktyget utnyttjar Hansens löslighetsparametrar för ämnen, som ger en indikation på likheter mellan olika ämnen med avseende på deras kemiska struktur och fysiska egenskaper. Verktyget har utvidgats till att omfatta information om toxicitet och riskdata, miljöeffekter, prisbild, ögonirritation, hudgenomträngning och lukt. Kombinationen av alla dessa parametrar i en enda sökning möjliggör en enkel screening av ett brett spektrum av ämnen.

Genom att använda verktyget kan mycket relevanta alternativ lätt identifieras, vilket begränsar antalet försök som behöver utföras och minskar kostnaden för substitutionsprocessen. Risken för att utföra så kallade osund substitution minskas också kraftigt.

Substitutionsverktyget har visat sig vara mycket effektivt för substitution av lösningsmedel men kan också användas för substitution av exempelvis mjukgörare.

Metod

Arbetet börjar alltid med en djup diskussion med kunden för att identifiera alla parametrar som måste tas hänsyn till i sökandet efter alternativ för den specifika produkten eller processen. Efter identifiering av de mest kritiska parametrarna görs en sökning av RISE i en bred databas över ämnen med substitutionsverktyget för att identifiera lovande kandidater. Listan förfinas ytterligare enligt sekundära kriterier och en lista över potentiella alternativ genereras.

Leveranser

Kunden får en lista över potentiella alternativ för att ersätta den oönskade substansen.

Mer information

Se vår utbildningsfilm där vi steg för steg får igenom hur RISE Substitutionsverktyg kan användas för att hitta alternativ till bl a lösningsmedel och mjukgörare.

Se filmen här

Beställning

Beställ genom att kontakta en av kontaktpersonerna.

Fakta

Tjänst

RISE Substitutionsverktyg / Substitution tool

Område

Formulerade produkter, Kemiska processer och produkter, Life Science, Livsmedel, Materialomställning, Produktion och tillverkning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstiden beror på komplexiteten i utmaningen som ska lösas.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Petru Niga

Kontaktperson

Petru Niga

Forskare

+46 10 516 60 26

Läs mer om Petru

Kontakta Petru
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.