Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Varför ska du fasa ut PFAS?

PFAS används i många konsumentprodukter på grund av sin förmåga att stöta bort vatten, smuts och fett, bilda släta filmer och tåla höga temperaturer. De är mycket svåra att bryta ner och ansamlas därför i naturen där de utgör en stor miljö- och hälsorisk. 

Unika men skadliga egenskaper

På grund av sina unika egenskaper är PFAS vanligt förekommande i matförpackningar och fettresistent papper, filmformande produkter, ytbehandling och impregnering av kläder, möbeltyg och skor, non-stickbeläggningar i stekpannor, skidvalla, skönhetsprodukter, elektronik och brandskum. Kemikalierna inte är biologiskt nedbrytbara utan ansamlas i naturen, de är mobila i luft och vatten och sprids lätt över stora områden samt kan bioackumuleras. Av dessa skäl finns de överallt i miljön och deras koncentration ökar med tiden. Förhöjda nivåer av PFAS har uppmätts i 144 svenska kommuners dricksvatten.

PFAS är mer än PFOS och PFOA

PFAS-ämnena beter sig på flera olika sätt när de hamnar i naturen, men endast ett fåtal är studerade utifrån dess påverkan på människors hälsa. Av de cirka 4700 ämnen som ingår i PFAS-gruppen är det endast PFOA och PFOS, samt de ämnen som kan brytas ner till dessa, som är reglerade. Mycket tyder dock på att betydligt fler PFAS-kemikalier är skadliga. PFOA är bevisat reproduktionsstörande, kan ge förhöjda kolesterolvärden och är misstänkt cancerframkallande. PFOA och ett annat av ämnena, PFOS, verkar dessutom försämra immunförsvarets förmåga att bilda antikroppar och kan ge ett försämrat svar på vaccination.

EU-kommissionens kemikaliestrategi

I oktober 2020 publicerade EU-kommissionen en ny kemikaliestrategi där utfasning av PFAS var högt prioriterat. Mer omfattande PFAS-regleringar väntas komma i framtiden och Kemikalieinspektionen i Sverige arbetar tillsammans med sina motsvarigheter i Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland med att ta fram ett begräsningsförslag som kommer omfattar all icke-essentiell användning av PFAS.

Att hitta bra alternativ tar tid

De företag som överväger att fasa ut PFAS kan göra det av såväl miljömässiga och etiska skäl eller som en förebyggande åtgärd inför kommande regleringar. Då det kan ta tid att hitta alternativ med bättre miljöprofil och som fungerar prestandamässigt är det rekommenderat att starta substitutionsprocessen redan nu. Oavsett anledning är behovet av ämnen som är lika effektiva som PFAS utan att påverka miljö och hälsa negativt är stort och där hoppas vi kunna bidra i och med POPFREE-projektet.