Skip to main content
RISE logo
-

Step 5. Develop new alternatives

Are there no alternatives for the chemical of concern you would like to substitute? Contact us and we can discuss possible ways forward together! The Swedish Centre for Chemical Substitution is your node to experts, laboratories, testbeds and projects for developing new alternatives.

Bevaka nya alternativ

På marknadsplatsen Chemsec Marketplace kan du lägga upp en sökannons efter säkrare alternativ till farliga kemikalier.

Hitta finansiering för innovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram för flera branscher och sektorer som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att främja en biobaserad ekonomi genom nya kemikalier, material, produkter och tjänster.

Vinnova är en svensk myndighet som främjar innovation och forskning inom näringslivet, akademin och den offentliga sektorn. Vinnova är ansvarig för att fördela statliga medel till projekt och program som främjar innovation och utveckling inom näringslivet.

Almi är en svensk statlig aktör som arbetar med att stärka och utveckla små och medelstora företag (SMEs) genom att erbjuda finansiering, rådgivning och nätverkstjänster.

EIC Accelerator (European Innovation Council Accelerator) är en finansieringsmekanism som syftar till att stödja innovativa och högriskprojekt med hög potential för kommersialisering och tillväxt inom EU.

Utveckla nya alternativ med hjälp av testbäddar

En testbädd är en miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, processer eller organisatoriska lösningar inom ett visst område. På samlingssajten Testbed Sweden finns alla svenska testbäddar. Testbäddar tillhandahåller utrustning, pilotmaskiner, virtuella och utforskande miljöer. Här möts kompetens, branscher, problemägare och användare för att tillsammans utveckla framtida lösningar snabbare.

Nina Melander

Contact person

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Read more about Nina

Contact Nina
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.

Related

Test & demo

Post-treatment of PFAS contamination and PFAS-free fire extinguishing

The test bed offers evaluation of techniques for post-treatment methods for PFAS in soil and water as well as evaluation of methods and means for PFAS-free fire extinguishing.
Project

SUPFES

The SUPFES project takes a holistic view on the use of the fluorinated chemicals in the textile industry studying emissions, life cycles and human and aquatic toxicity.
Project

Testbed for future process fluids

The goal of the Testbed for Future Process Fluids in Sustainable Production is to facilitate the development and implementation of alternative process fluids and technologies that, in comparison to current options, are environment…
Project

ReComp – Cirkulära strömmar från glasfiberkomposit

Glasfiberkompositavfall är ett växande globalt miljöproblem. Projektet syftar till att ta ett större samhällsperspektiv på problemet: Uttjänta glasfiberkompositer från vind-, båt-, fordons- och byggnadsindustrin som idag går till …
Project

3D-printade biomimetiska mikrostrukturer mot marin påväxt

Marin påväxt är ett globalt problem, inte bara för sjöfart utan även för akvakultur, anläggningar för förnyelsebar energi (våg, vind och tidvatten), avsaltningsanläggningar och sensoriska system. För att förhindra påväxt används i…
Project

MagBeW - Functionalized Magnetic Beads for Water Treatment

This project aims at developing a new concept for water treatment using functionalized magnetic beads to enable a better and selective removal of pollutants and reduced discharge to the environment.