Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Testbäddar för industrialisering och verifiering

Testbäddar och demonstrationsmiljöer, teknisk utvärdering och verifiering samt prototyper och pilotproduktion är några av RISE erbjudanden inom industrialisering och verifiering.

Testbäddar och demonstrationsmiljöer 

Att tidigt kunna testa och utvärdera en idé ökar innovationstempot, minskar risker och effektiviserar produkt-, process- och metodutveckling. Fördelarna med att nyttja en testbädd eller demonstrationsmiljö är många men viktigast är sänkta utvecklingskostnader och kortare tid från idé till marknadsintroduktion. 

Våra drygt hundra testbäddar och demonstrationsmiljöer är öppna för näringsliv, akademi och offentlig sektor. Här kan framtidens material, produkter, tjänster och processer skalas upp och testas under verkliga förhållanden. Testbäddarna kan användas både i direkta industriuppdrag eller som en resurs i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. 

Runt varje testbädd och demonstrationsmiljö finns ett utbyggt nätverk av kompetens och aktörer.

Sök bland RISE Test & demo-miljöer

RISE Test & Demo erbjuder:

  • Utrustningar anpassade för industriella tillämpningar
  • Kvalificerade operatörer och tekniker
  • Expertkompetens
  • Rådgivning och problemformulering
  • Kompletterande provning och analys
  • Nationella och internationella nätverk
  • Mötesplats för kompetensutbyte och affärsutveckling
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Möjlighet till finansiering

Vad är en testbädd?

Testbädden är en viktig del av ekosystemet för innovation – för effektiv utveckling och marknadsintroduktion av nya produkter, processer och tjänster. I begreppet testbädd samlas allt från utrustning och pilotmaskiner till policy labs, virtuella och utforskande miljöer med tillhörande expertis för ständig utveckling. Här möts kompetens, branscher, problemägare och användare för att tillsammans utveckla framtidens innovationer.

Teknisk utvärdering och verifiering 

Verifiering av processer eller tjänster är en viktig del i utvecklingsarbetet och för att säkerställa överensstämmelse med kravspecifikationer och standarder. RISE är en internationellt ledande partner för näringsliv och offentliga aktörer inom teknisk utvärdering och verifiering. Vi är ackrediterade för ett stort antal metoder och standarder och erbjuder teknisk utvärdering och experttjänster även på områden där internationella standardiserade metoder ännu inte finns framme.

Prototyper och pilotproduktion 

Prototyper och produktion i mindre skala är viktiga steg för både startup-företag och mogna företag. RISE erbjuder kunskap och infrastruktur för att utveckla funktionella prototyper och pilotproduktion inom ett flertal områden.