Skip to main content
RISE logo
-

Step 3. Identify alternatives

By the time you know what chemical to phase out, it's time to identify possible alternatives. In this section we will guide you through the concept of Alternatives Assessment, different substitution strategies, tools to identify the function for the chemical of concern and how you can use positive lists to identify alternatives.

3.1 The basics to Alternatives Assessment

An alternatives assessment is a process that can be used to achieve informed substitution. The frameworks guide through the identification, comparison and implementation of safer alternatives. You can avoid regrettable substitution by striving for informed substitution. Regrettable substitution can and have happened when the chosen alternative is equally bad or worse from a health, environmental or functional perspective. One example of regrettable substitution  

Alternatives assessment takes root in functional substitution, meaning that you widen your scope from only 1:1 chemical substation, or so-called “Drop-in” substitution to question if the function is even needed, or if you can achieve the function in a non-chemical way by changing method or material.

In this guide we will use principles from Alternatives Assessment in steps 3 and 4. If you want more information you can visit the website OECD Substitution and Alternatives assessment toolbox. Several stakeholders have developed frameworks and guidelines on how to implement Alternatives assessment into your organization.

Go to the Alternatives Assessment Toolbox

3.2 Different substitution strategies

Substitution strategys

Let us illustrate the different substitution strategies with an example.

Eliminate the need of the function: A company decides there is no need for “Anti-bacterial” marketing for sport clothing since the risk of nano silver is resistant bacteria and the environmental faith is hard to mitigate. The company develops a new marketing strategy.

Change process/technique: Medicines are necessary but pose a risk when they are released into the environment for organisms and drinking water. A closed process when producing medicine can be used to reduce complicated purification of wastewater.

Change product design: Furniture needs to have some flame-retardant properties, but it must not be achieved with high concentrations of flame-retardant in the upholstery with known risks to the environment and health. An alternative might be to use a flammable material under the surface textile.

Change material: You currently use melamine in your plates, but to reduce chemical emissions, switch to light porcelain.

Change chemical: The solvent in your product is classified as cancerogenic, you replace it with another chemical solvent without the hazard classification.  

Tips! Contact the Substitution Center if you need guidance on which strategy is appropriate for your substitution question.

Att överväga innan ni letar alternativ:
Förstå varför ett ämne används, vilken funktion fyller det och i vilken applikation. 
Undersök om ämnet verkligen är nödvändigt eller kan sluta användas direkt.
Undersök om funktionen är nödvändig eller kan uteslutas från den tekniska specifikationen.
Undersök om de tekniska kraven kan omarbetas eller utökas för att ge större utrymme för säkrare alternativ. Är kraven gamla kvarlevor som ingen ifrågasätt för att det inte behövts tidigare? Eller är kraven kopplade till standarder och lagstiftning? Är de nice-to-haves eller något marknadsföringen styr över? Ett exempel på detta är användningen av PFAS-ämnen för fett, smuts- och vattenavvisande effekter i textil. För en arbetare som hanterar varma oljor kan funktionen vara livsavgörande, men det kan vara en överflödig funktion för andra arbetskläder eller konsumentprodukter. 
Överväg alla 5 substitutionsstrategier listade nedan för att hitta alternativ. 

Exempel på strategier

Här visar vi ett exempel på hur man kan tänka när man ska ersätta ett flamskyddsmedel i en soffa genom att fundera på hur man kan ersätta själva funktionen. Flamskyddsmedel används i stoppningen i soffor för att förhindra antändning och är en viktig funktion för brandsäkerhet inomhus. 

1. Uteslut kravet på funktionen

I vissa länder finns det striktare lagkrav på flamskydd i möbler än i andra länder, men oavsett är kravet på brandskydd, alltså funktionen, kopplad till lagstiftning. Uteslut behov av funktionen skulle i det här fallet syfta till att omarbeta lagstiftningen om den visar sig vara onödigt strikt i vissa länder. Det här kan även ingå i strategin "Systemförändring".

2. Ändra process/teknik

Flamskyddsmedel används i stoppning tillverkad av polyuretan, då polyuretanen är väldigt lättantändlig. Polyuretan kan däremot produceras på olika sätt, som påverkar den kemiska strukturen eller innehållet vilket i sin tur kan påverka antändligheten. 

3. Ändra produktdesign

Flamskyddsmedel tillsätts i stoppningen i möbler eftersom materialet är lättantändligt. Istället för att tillsätta en kemisk produkt så kan ett svårantändligt material placeras mellan yttextilen och stoppningen på soffan. På så sätt förhindras antändningen av stoppningen mekaniskt istället för kemiskt. 
Se Fler exempel på hur du kan substituera genom ny produktdesign från Circular Design Guide.

4. Ändra material

Den mer lättantändliga stoppningen av polyuretan skulle kunna bytas ut till ett mindre lättantändligt material som ull, vilket har inneboende flamskyddsegenskaper och tar längre tid för att fatta eld.

5. Byt kemikalie

Flamskyddsmedlet med särskilt farliga egenskaper kan bytas ut till ett flamskyddsmedel som inte har lika farliga egenskaper som den produkt som ska bytas ut. 

3.5 Find safer alternatives

Det är viktigt att flera intressenter involveras tidigt i arbete - för att ta fram en så lång lista som möjligt med alternativ innan ni börjar utesluta något. Bjud in produktdesigners, ingenjörer, produktionsansvarig, inköp, hållbarhetsansvarig och toxikologen om en sådan finns tillgänglig och lägg upp en plan för hur ni ska börja leta alternativ.
Ni har alla olika nätverk och tillgång till unik information. Finns det några skarpa hjärnor internt? Branschorganisationer? Branschtidningar? Leverantörer? Andra företag som löst problemet?
Samordna er undersökning för att sammanställa en så lång lista som möjligt med olika alternativ som ni kan arbeta vidare med.
Sist men inte minst behöver minst en person ge sig ut på nätet och undersöka vad för information som finns tillgänglig där. Nedan har vi listat flera webbaserade resurser som kan användas för att inventera alternativ.

Tips! Kontakta gärna Substitutionscentrum för vägledning i vilka resurser som kan vara relevanta för dig.

3.7 More resources for mapping alternatives

There are other resources which can be used to search for information on alternatives to unwanted chemicals, in addition to positive lists.
Below you can find a summary divided into different categories. 

Marketplace

+

Case studies

+

Databases

+

Recipes

+

LinkedIn-groups

+

Other resources

+
Nina Melander

Contact person

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Read more about Nina

Contact Nina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.