Skip to main content
Search
Menu
Close
-

Step 3. Identify alternatives

By the time you know what chemical to phase out, it's time to identify possible alternatives. In this section we will guide you through the concept of Alternatives Assessment, different substitution strategies, tools to identify the function for the chemical of concern and how you can use positive lists to identify alternatives.

Funktionell substitution

När du ska leta alternativ till en kemikalie som ska fasas ut är det viktigt att förstå vilken funktion ämnet fyller i den produkt eller process det ingår i. Utifrån det kan man sen leta efter alternativ som uppfyller motsvarande funktion, dvs inte bara en ny kemikalie utan att man även undersöker möjligheten att utesluta funktionen, ändra process, byta design eller använda ett nytt material.

Detta kallas för funktionell substitution och förespråkas av oss i Substitutionscentrum, men även i metoden Alternatives Assessment (ett arbetssätt för att hitta,  jämföra och välja bättre alternativ till farliga kemikalier).

Mer om Alternatives Assessment

Strategier för funktionell substitution:

Exempel: substitution av ett flamskyddsmedel som används i polyuretanstoppningen i en soffa.

Uteslut funktion Det finns lagkrav som säger att möbler ska klara brandtest, i vissa länder är lagstiftningen också striktare än i andra. Klarar soffan ställda krav utan tillsats av flamskyddsmedlet kan man ta beslut om att utesluta funktionen. Finns det däremot lagstiftning som säger att flamskyddsmedel måste finnas skulle det i stället behövas en ändring av lagstiftning för att kunna utesluta funktionen (strategin kallas då ”systemförändring”).
Ändra process/teknik Det finns flera olika processer för tillverkning av polyuretan, genom att byta process kan man kanske få ett material som är mindre lättantändligt.
Ändra design I stället för att tillsätta en kemisk produkt som flamskydd kan ett svårantändligt material placeras mellan yttextilien och stoppningen. På så sätt förhindras antändningen av stoppningen mekaniskt i stället för kemiskt.
Ändra material Byt till ett stoppningsmaterial som inte är lika lättantändligt som polyuretan, till exempel ull.
Byt kemikalie Hitta ett alternativt flamskyddsmedel som fyller samma funktion men som inte har samma farliga egenskaper.

Samarbeta för att hitta alternativ

Att identifiera och samarbeta med rätt personer inom företaget är viktigt när man ska leta alternativ. Se till exempel till att engagera personer som arbetar med produktion, design, hållbarhet, inköp och kemifrågor i arbetet. Genom att samarbeta kan sen respektive persons egna nätverk användas för att hitta alternativ.

Verktyg för att hitta alternativ

Det är viktigt att man tänker brett och samlar på sig en bra mängd med alternativ att arbeta vidare med i processen. Utöver att använda sina nätverk som beskrivs ovan finns också olika typer av online-resurser att använda. Exempel på olika typer av resurser beskrivs nedan:  

Positiva listor
Sammanställningar av möjliga alternativ som granskats enligt uppsatta kriterier, finns för specifika ämnesgrupper, bransch eller material.

Marknadsplatser
För företag som letar eller erbjuder alternativ. Finns marknadsplatser för substitution men även för att hitta nya affärspartners, gröna processer, patent, kemiska produkter och miljöcertifierade eller innovativa material.

Fallstudier
Studier som i detalj beskriver en substitution, jämför alternativ eller redogör för insikter under ett substitutionsarbete.

Mer om verktyg för att hitta alternativ

Oavsett vilken resurs man använder sig av när man letar alternativ så får man inte glömma att göra en egen utvärdering för att se att de uppfyller ställda krav, och att de är fria från farliga kemikalier!

Vidare till Steg 4. Välj alternativ

Nina Melander

Contact person

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Read more about Nina

Contact Nina
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.