Skip to main content
Search
Menu
Close
-

Step 1. Gather information on chemical content

In Step 1, we walk you through what information you should ask your suppliers for and tips on web-resources for more information about legislations and chemical content of your goods.

Kemikalielagstiftning –  du har rätt att få viss information om ämnesinnehåll 

Enligt lag har du rätt att få viss information om kemikalieinnehåll från dina leverantörer (om de finns inom EU/EES-området), hur mycket och vilken typ av information skiljer sig däremot åt beroende på om du arbetar med varor eller kemiska produkter. Information som du i vissa fall också kan ha krav på dig att föra vidare i distributionskedjan.  

Läs mer om din rätt till information

Du behöver ta reda på mer

För att du ska kunna säkerställa att dina varor uppfyller de krav som ställs i kemikalielagstiftningen, och för att kunna identifiera farliga ämnen som behöver fasas ut krävs att du aktivt arbetar med att samla in information om kemikalieinnehåll, och du behöver därför efterfråga mer information än den du har rätt att få enligt lagstiftningen. Det kan till exempel gälla:

  • Innehållsförteckningar
  • Säkerhetsdatablad för kemiska produkter en vara eller ett material behandlats med
  • Olika typer av certifikat eller analysrapporter. 

En leverantör är däremot inte skyldig att dela med sig av information utöver lagkraven. Ett sekretessavtal mellan dig och din leverantör kan underlätta insamlingen av information om kemikalieinnehåll.

Läs mer om kemikalielagstiftning

Ställ krav på dina leverantörer

För att säkerställa att dina leverantörer förstår och följer kemikalielagstiftningen kan man också skriva ett kemikalieavtal, något som är extra viktigt om leverantörerna befinner sig utanför EU/EES. I ett kemikalieavtal kan man till exempel också ställa krav på att en viss typ av kemikalier inte får förekomma.

Ta hjälp av Substitutionscentrums stödmaterial

Som stöd i att komma i gång med arbetet att identifiera och substituera farliga kemikalier har Substitutionscentrum tagit fram ett stödmaterial för varor. I materialet ingår ett dokument som översiktligt beskriver de lagkrav olika material omfattas av utifrån vilka farliga kemikalier som kan ingå. I stödmaterialet finns också leverantörsintyg du kan använda för att kontakta dina leverantörer för att få information om kemikalieinnehåll och säkerställa att de varor/material du tillverkar, importerar eller distribuerar uppfyller kraven i lagstiftningen.  I stödmaterialet ingår också en Excel-fil där du kan sammanställa den information du får in.

Läs mer om stödmaterialet 

Bok-bladdrarTips! Gå gärna vår grundkurs "Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier" om du vill lära dig mer.
Se mer under utbildning.

Nina Melander

Contact person

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Read more about Nina

Contact Nina
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.