Skip to main content
RISE logo
-

Step 4. Assess and select alternatives

What is regrettable substitution and how do you set criteria for alternatives? The alternative you choose should have equivalent or better function than the substance you want to substitute, have lower risk but also be accessible, energy-efficient and financially sound. 

4.1 Ta bort särskilt farliga alternativ

Det viktigaste steget för att välja alternativ är att utesluta sådana som vi vet är lika farliga som ämnet vi ska byta ut. Det finns flera verktyg som du kan söka i för att undvika fallgropar och affärsrisker - och det är samma verktyg som vi introducerade i steg 2. 

 1. Se till att alternativet inte är ett "Utfasningsämne" i PRIO - ett verktyg för substitution
 2. Se till att alternativet inte är upptaget på SIN-listan
 3. Se till att alternativet inte är upptaget på globala regulatoriska listor eller viktiga branschlistor genom att söka i tex. SUBSPORTplus Database of restricted and priority substances eller Chemhat.

4.2 Betygsätt alternativ utifrån fara

Efter att ha uteslutit alternativ som är särskilt farliga ämnen så kan det vara önskvärt att jämföra alternativen mer ingående. Det finns flera guider och metoder för att betygsätta kemikalier baserat på deras inneboende fara. Eftersom det finns många olika faroegenskaper, och de alla inte är lika allvarliga, kan man alltså betygsätta dem med ett trafikljussystem för att jämföra de mer systematiskt.

Vi rekommenderar förslaget till kriterierna för vad som kallas "Safe and Sustainable by Design" (SSbD) som tagits fram inom EU som en del i kemikaliestrategin för hållbarhet. SSbD-kriterierna är en uppsättning principer som används för att bedöma om en kemisk produkt är säker och hållbar. SSbD-kriterierna är också viktiga för att främja utvecklingen av nya kemiska produkter och tekniker som är mindre skadliga för människors hälsa och miljön och som bidrar till en hållbar utveckling.

  4.3 Verification of function

  Hopefully you now have a list of fewer options and that have no known unwanted properties which you decided to exclude. It is time for verification of function, technology and economy. Other aspects that can play a role are the life cycle perspective, circular economy, waste management, financial availability and more.

  There is an infinite variety of functions and technical specifications. Those who work in your particular industry are the ones with the greatest knowledge. When it comes to verification of function, it is important that you involve the right people during the right steps.  

  Map function

  • Based on the desired function, make a list of relevant parameters that can be evaluated qualitatively or quantitatively for the alternatives.
  • Define a rating scale for each relevant parameter, quantitative, qualitative or "acceptable/unacceptable".
  • Gather as much information as you can about the topic or option's properties.

  Tips! Kontakta gärna Substitutionscentrum för hjälp att hitta laboratorium eller testbädd för att testa alternativ tekniskt.

  4.4 Lär dig mer om Alternatives Assessment

  Utbildning

  Kortare vägledning

  • BizNGO har tagit fram en kortare guide om du vill få en övergripande bild av vad Alternatives Assessment innebär i stora drag.
  • Tyska Subselect har även utvecklat en guide med tillhörande verktyg. SubcSelect är en europeisk guide till att välja bättre alternativ vilket är en fördel då många vägledningar i Alternatives Assessment utvecklats i USA.

  Utförlig vägledning med livscykelperspektiv

  • Företag som är mer intresserade av att proaktivt arbeta in livscykelperspektiv när de väljer alternativ kan ta hjälp av Department of toxic substance control Alternatives Assessment Guidance som beskriver arbetet mer ingående.
  • Interstate chemicals clearingshouse har är även ett längre ramverk med konkreta frågeställningar och flöden som du kan följa i ditt arbete mot säkrare alternativ.

  OECD förslag till standardisering av farokriterier

  Tips! Contact us if you need guidance on how to proceed with verifying alternatives! Also feel free to contact us when you have made a successful substitution. We want to communicate your story as inspiration for other companies.

   

  Continue to step 5. Develop new alternatives

  Nina Melander

  Contact person

  Nina Melander

  Rådgivare Substitutionscentrum

  +46 10 516 52 16

  Read more about Nina

  Contact Nina
  CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

  * Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.