Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Det här är Alternatives assessment

Hur väljer du bättre alternativ när du fasar ut skadliga kemikalier? Genom att använda metoden Alternatives assessment så följer du tydliga principer för hälsa, miljö, funktion och ekonomi – genom hela livscykeln – och kan uppnå långsiktigt hållbar substitution, så kallad informerad substitution.

Alternatives Assessment

Utmaningen med substitution är att undvika osund substitution – val av alternativ som är lika illa, eller värre än ämnet som fasades ut från början.

Det finns sällan alternativ som är bättre ur alla perspektiv, så du kommer behöva göra avvägningar som bygger på dina prioriterade värderingar. 
Det viktiga är att avvägningarna mellan säkerhet, funktion, livscykel, cirkuläritet och ekonomi är genomtänkta och väl undersökta för att uppnå informerad och sund substitution.


  Vad innebär begreppet Alternatives assessment?

  Alternatives assessment är en metod  för att välja bättre alternativ genom att utgå från funktionen av kemikalien som ska ersättas.
  Genom att förstå funktionen så behöver inte kartläggningne av möjliga alternativ begränsas till en ny kemikalie, utan kan även innefatta nya material, processer och designer. 
  Principer som är viktiga i arbetet är transparens, att involvera rätt intressenter i rätt steg, definiera metoder som ska användas på förhand - så att de inte justeras efterhand för att påverka val av alternativ.

  Här kan du hitta mer information om Alternatives assessment:

  Så kan du arbeta med Alternatives assessment

  Det finns inget strikt protokoll för hur alternativ ska identifieras, utvärderas och jämföras med Alternatives assessment. Istället finns flera ramverk framtagna av olika aktörer som hjälper dig att strukturera beslutsfattandet. Gemensamt för ramverken är att du utesluter farliga alternativ i en första screening, innan du går vidare med att verifiera funktion och ekonomi. 

  Du kan uppnå informerad substitution genom att:

  • Bestäm och dokumentera: mål, principer, beslutsregler och metoder som ska användas. Det ska finnas på plats innan du börjar med bedömning av alternativ. 
  • Uteslut utfasningsämnen tidigt i processen (Läs mer om utfasningsämnen här)
  • Strukturera arbetet och var transparent inom organisationen, berätta om bedömning och beslutsfattande 
  • Involvera rätt personer i rätt steg, för att bedöma alternativ behöver flera olika yrkesgrupper i organisationen samarbeta (produktutveckling, ekonomi, logistik, marknad)
  • Använd pålitlig information och se till att ni samlat in information för alla de aspekter som är viktiga, som hälsa, miljö, funktion och ekonomi

  Så jobbar vi med Alternatives assessment

  Substitutionscentrums uppdrag är att främja val av bättre alternativ genom informerad substitution. Vi rekommenderar Alternatives assessment som metod för substitution, våra rådgivare har kunskap om Alternatives assessment och dess ramverk och vi samarbetar med nationella och internationella aktörer för att hålla oss uppdaterade om forskning och den senaste kunskapen inom området.

  Substitutionscentrum kommer under 2020 att hålla utbildningar i Alternatives assessment. Läs mer om våra utbildningar här.


  Läs mer om metoden Alternatives assessment

  OECD Alternatives assesment and substitution toolbox
  Verktygslådan från OECD innehåller ramverk, guider, fallstudier och verktyg för Alternatives assessment. 

  ECHA Webinar in Alternatives assessment
  Anmäl dig till 6 timmar gratis webinarium i grunderna till Alternatives assessment. 

  GreenScreen
  En etablerad Alternatives assessment-metod för att bedöma alternativ. Gratis rapporter, ramverk för kemikalier, mixer, material och polymerer. 

  Toxic Use Reduce Institute
  Forskningsinstitut som arbetar aktivt med Alternatives assessment. TURI har tagit fram ramverk för Alternatives assessment och även utvecklat enklare hjälpverktyg för bedömning av alternativ. Listar även rapporter och fallstudier för bättre alternativ.

  Nina Melander

  Kontaktperson

  Nina Melander

  Rådgivare Substitutionscentrum

  +46 10 516 52 16
  nina.melander@ri.se

  Läs mer om Nina