Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Matsvinn

Mer förpackning ger mindre matsvinn

Matsvinn är en global utmaning. Av all mat som produceras förstörs eller slängs upp emot 30 procent. Enligt Naturvårdsverket slängs årligen cirka en miljon ton mat i Sverige och det är hushållen som står för största delen. Smartare förpackningar och mer förpackningsmaterial skulle kunna minska matsvinnet och därmed miljöpåverkan.

– Förpackningen bestämmer mycket av ditt beteende, säger Ann Lorentzon, forskare och projektledare inom förpackningar på RISE. Hur den är utformad styr hur mycket du ska hälla upp och hur mycket du ska handla.

I projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” har RISE utvecklat nya innovativa förpackningslösningar som reducerar matsvinnet längs hela kedjan, produktion till köksbord. Tillsammans med livsmedelsproducenter togs tre olika prototyper fram som konkreta exempel på hur förpackningen både kan bidra till ökat utnyttjande och göra livsmedels- och förpackningsindustrin mer resurseffektiv.

– Genom att ta fram prototyper fick företagen konkreta exempel att visa upp. Generell kunskap räcker inte för att skapa innovation. Vår ambition var att utveckla konkreta förpackningslösningar och visa på förpackningens faktiska betydelse för att förhindra att matsvinn uppstår. Då skulle vi börja tala om förpackningen som en miljöhjälte, fortsätter Ann Lorentzon.

Smartare förpackningar ger mindre matsvinn

Eftersom förpackningen skyddar maten kan matsvinnet minska om maten förpackas smartare, genom t ex mindre portionsförpackningar. Förpackas maten på det viset äter vi upp allt, och slänger mindre. Det ger mindre miljöpåverkan, trots att mer förpackningsmaterial används.

– Konsumenten säger spontant ”mer förpackning, det är inte miljövänligt”, säger Ann Lorentzon. Men det är faktiskt så att förpackningen bara står för cirka tio procent av miljöpåverkan vid livsmedelsproduktion, så att mer förpackningsmaterial faktiskt kan vara bättre rent miljömässigt, om det innebär att matsvinnet minskar. Det är ju även bra för plånboken.