Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
sustainable future work
Foto: istockphoto

Framtidens Hållbara Arbete

Framtidens hållbara arbete handlar om att skapa framtida arbeten och arbetsmiljöer som är attraktiva och konkurrenskraftiga som skapar värde för individer, organisationer och samhället.

Projektet har ett systemperspektiv på transformation och utveckling av individer, team och organisationer med målet att utveckla goda hållbara arbetsförhållanden, innovationsförmåga och konkurrenskraft. Mänskliga, organisatoriska och tekniska aspekter av arbetet behöver integreras och beaktas vid framtida större förändringar och omställningsprocesser. Olika arbetssätt, metoder och digital teknik kan skapa förutsättningar för individuell, organisatorisk och samhällelig hållbarhet med en balans mellan produktivitet, kvalitet, välbefinnande och kontinuerlig förnyelse i en allt snabbare förändringstakt.

Exempel på ämnen som utforskas i pågående projekt med externa partners:

 • Utveckling av framtidsscenarier om hur verksamheter, arbete, jobb, kompetenser och arbetsmiljö kommer att se ut i framtiden
 • Förmåga till kontinuerligt lärande, resiliens och förnyelseförmåga i tider av högre osäkerhet och ständig förändring
 • Grön transformation och innovationer på arbetsplatser som förutsättningar för en hållbar industri
 • Utveckling av arbetssätt och utformning av arbetsplatser/kontor för att möta de nya behov i en hybrid arbetsmodell
 • Självledarskap och ledarskapskompetenser för att möta nya behov i digitaliserade och distribuerade arbetsplatser
 • Demokratisering av nya teknologier e.g. Artificiell Intelligens, Sakernas Internet (Internet of Things), Virtuell Verklighet
 • Digital etik och människa-maskin samverkan i framtidens arbetsliv
 • Design för inkludering, universell utformning av framtida arbetsplatser

Projektet är ett samverkansinitiativ som omfattar forskare med ett brett spektrum av kompetenser inom arbetslivsområdet från olika divisioner inom RISE. De två huvudmålen för detta initiativ är:

 • Internt: att koppla ihop forskare inom RISE och skapa nya synergier och samarbete som kommer att resultera i kunskapsintegration och utveckling, och i nya forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på framtidens hållbara arbete i omställningsprocesser i organisationer.
 • Externt: att utforska olika möjliga former av samarbeten med externa partners från industri och offentlig sektor via gemensamma aktiviteter för tvärsektoriellt lärande och samhällsbyggande samt via program anpassade efter individuella partners behov

Huvudaktiviteter:

 • Kunskapsdelning och inspiration: via möten, workshops, konferens-/ evenemangspresentationer, sociala medier och andra kommunikationskanaler. Hitta mer information om externa evenemang via nätverket AFoU (Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv)
 • Forskningsprojekt: utifrån arbetsplatsers behov utveckla forskningsansökningar där nya samarbeten inom RISE såväl som med företag och organisationer inom offentlig sektor etableras och tvärvetenskapliga perspektiv på hållbart framtida arbete beaktas
 • Kompetensutveckling: vi har utvecklat flera program i form av workshop där våra partner utvecklar kompetenser inom konkreta områden (exempelvis: självledarskap och ledarskap för framtiden, nya arbetssätt och kontorsdesign för den hybrida arbetsplatsen, föreställa sig framtida jobb och kompetenser, anpassa strategi för hållbart framtida arbete med SDGs
 • Byggande av ekosystem: Samverka ock länka samman olika nätverk relaterade till hållbart framtida arbete och bygga broar mellan olika aktörer i systemet (akademi, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadens parter, myndigheter och offentliga finansiärer) för ökat samarbete och långsiktig samhällsnytta

 

Sammanfattning

Projektnamn

Samverkansinitiativ SFW

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Tillsvidare

Projektmedlemmar

Evenemang

Nina Bozic

Kontaktperson

Nina Bozic

0722485760

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.