Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Automation - hållbart kollaborativ, flexibel och värdeskapande

För att hitta den bästa automationslösningen krävs kunskap om flera områden. Vi hjälper dig att öka kunskapen inom företaget för kollaborativ, flexibel och/eller värdeskapande automation. Med utgångspunkt i värdeflödet hittar vi möjligheter för automationskandidater och minskade slöserier.

Vårt erbjudande har tre steg och ska hjälpa er som företag att gå från förståelse till förmåga inom områdena automation och digitalisering

Förstå nuläget och kom vidare

Vi arbetar för att långsiktigt och visionärt skapa hållbar konkurrenskraft i tillverkande företag för att höja svensk industris förändringsförmåga inom området. Erfarenheter finns kopplade till bedömning och stöttning vid implementering av automation och robotisering i både små och stora företag. ​

För att skapa en optimerad automationslösning krävs kunskap inom flera områden. Fokusområden är: ​

 • Säkerhet​

 • Förändringsförmåga och arbetssätt​

 • Produktionsteknik: produkt och flöden​

 • Beställarkompetens och kompetensutveckling ​

 • Människan i produktion​

Vårt erbjudande

Vi guidar er i hur ni konkret ska arbeta tex via arbetssätt, metoder, modeller, guider, utbildning, förstudier, workshop, söka projekt etc för att nå era mål inom automation. ​Vi hjälper er att: 

 • utveckla effektiva värdeflöden, där perspektiven människa, teknik och organisation alltid måste samspela
 • få en tydligare bild av aktuellt nuläge, för att lättare kunna staka ut riktningen till ett önskat framtida läge
 • undvika fallgropar t ex i samband med utvecklig av nya produktionsceller
 • få en bild av möjliga applikationer eller vägval för din verksamhet
 • identifiera behov av kompetensutveckling
 • komma igång med ett konkret och avgränsat nästa steg

Mer information

Vill du veta mer och söka stöd från Tillväxtverket för robotisering, läs mer på Robotlyftet

Några tips:

Sandra Mattsson

Kontaktperson

Sandra Mattsson

Senior Forskare

+46 10 228 47 62

Läs mer om Sandra

Kontakta Sandra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Magnus Widfeldt

Kontaktperson

Magnus Widfeldt

Forskare

+46 70 780 60 17

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

EXPlainable and Learning production & logistics by Artificial Intelligence

Det övergripande målet med EXPLAIN-projektet är att öka den svenska tillverkningsindustrins lönsamhet, hållbarhet och konkurrenskraft.
Projekt

Digitaliserad additiv tillverkning av stora komponenter

Projektets mål är att skapa en fysisk och virtuell testbädd för additiv tillverkning av storskaliga komponenter och därigenom stärka en ny del av svensk tillverkningsindustri för vilken tekniken hittills inte varit tillgänglig.
Expertis

Fysisk arbetsmiljö

Utvecklingen i arbetslivet kräver ständigt ny kunskap för att förstå skeenden och tillvarata nya möjligheter. På RISE finns kompetens för att bidra till en hållbar utveckling av arbetsmiljön inom arbetslivets olika sektor…
Projekt

Pilotanläggning för additiv tillverkning av metall (MANUELA)

MANUELA är ett H2020-projekt med mål att utveckla och driftsätta en öppen pilotanläggning som täcker hela värdekedjan för industriell additiv tillverkning av metall.
Projekt

EXPlainable and Learning production & logistics by Artificial Intelligence

Det övergripande målet med EXPLAIN-projektet är att öka den svenska tillverkningsindustrins lönsamhet, hållbarhet och konkurrenskraft.
Tjänst

Kurs för SMF

Två och tredagars kurser erbjuds till SMF inom digitalisering, smart och proaktivt underhåll, automation, samverkande applikationer och attraktiv industri. Kurserna är framtagna med fokus mot fordonsindustrin, men kan ges för andr…
Projekt

Digi-load

Digi-Load fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering.
Projekt

Pilotanläggning för additiv tillverkning av metall (MANUELA)

MANUELA är ett H2020-projekt med mål att utveckla och driftsätta en öppen pilotanläggning som täcker hela värdekedjan för industriell additiv tillverkning av metall.