Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Automation - hållbart kollaborativ, flexibel och värdeskapande

För att hitta den bästa automationslösningen krävs kunskap om flera områden. Vi hjälper dig att öka kunskapen inom företaget för kollaborativ, flexibel och/eller värdeskapande automation. Med utgångspunkt i värdeflödet hittar vi möjligheter för automationskandidater och minskade slöserier.

Vårt erbjudande har tre steg och ska hjälpa er som företag att gå från förståelse till förmåga inom områdena automation och digitalisering

Förstå nuläget och kom vidare

Vi arbetar för att långsiktigt och visionärt skapa hållbar konkurrenskraft i tillverkande företag för att höja svensk industris förändringsförmåga inom området. Erfarenheter finns kopplade till bedömning och stöttning vid implementering av automation och robotisering i både små och stora företag. ​

För att skapa en optimerad automationslösning krävs kunskap inom flera områden. Fokusområden är: ​

 • Säkerhet​

 • Förändringsförmåga och arbetssätt​

 • Produktionsteknik: produkt och flöden​

 • Beställarkompetens och kompetensutveckling ​

 • Människan i produktion​

Vårt erbjudande

Vi guidar er i hur ni konkret ska arbeta tex via arbetssätt, metoder, modeller, guider, utbildning, förstudier, workshop, söka projekt etc för att nå era mål inom automation. ​Vi hjälper er att: 

 • utveckla effektiva värdeflöden, där perspektiven människa, teknik och organisation alltid måste samspela
 • få en tydligare bild av aktuellt nuläge, för att lättare kunna staka ut riktningen till ett önskat framtida läge
 • undvika fallgropar t ex i samband med utvecklig av nya produktionsceller
 • få en bild av möjliga applikationer eller vägval för din verksamhet
 • identifiera behov av kompetensutveckling
 • komma igång med ett konkret och avgränsat nästa steg

   Mer information

   Vill du veta mer och söka stöd från Tillväxtverket för robotisering, läs mer på Robotlyftet

   Några tips:

   Sandra Mattsson

   Kontaktperson

   Sandra Mattsson

   Forskare

   +46 10 228 47 62

   Läs mer om Sandra

   Kontakta Sandra
   CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

   * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

   Magnus Widfeldt

   Kontaktperson

   Magnus Widfeldt

   Forskare

   +46 70 780 60 17

   Läs mer om Magnus

   Kontakta Magnus
   CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

   * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

   Kontakt

   Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

   Skicka meddelande
   CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

   * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

   Relaterat

   Projekt

   SWEDPROD producera i Sverige

   Syftet med projektet har varit att visa hur flexibel automation kan ge möjligheter att skapa en lönsam, konkurrenskraftig och hållbar småserieproduktion samt flexibel högvolymproduktion. Projektparterna har tillsammans utrett effe…
   Projekt

   EXPlainable and Learning production & logistics by Artificial Intelligence

   Det övergripande målet med EXPLAIN-projektet är att öka den svenska tillverkningsindustrins lönsamhet, hållbarhet och konkurrenskraft.
   Projekt

   Digitalisering av tillverkningskedjan av additiv tillverkning

   Projektets mål är att koppla samman de fysiska och digitala plattformarna i tillverkningskedjan inom additiv tillverkning för att minska ledtiden från ide till färdigprodukt. DiSAM ska också leda till att en unik test- och demopla…
   Projekt

   Digitaliserad additiv tillverkning av stora komponenter

   Projektets mål är att skapa en fysisk och virtuell testbädd för additiv tillverkning av storskaliga komponenter och därigenom stärka en ny del av svensk tillverkningsindustri för vilken tekniken hittills inte varit tillgänglig.
   Expertis

   Fysisk arbetsmiljö

   Utvecklingen i arbetslivet kräver ständigt ny kunskap för att förstå skeenden och tillvarata nya möjligheter. På RISE finns kompetens för att bidra till en hållbar utveckling av arbetsmiljön inom arbetslivets olika sektor…
   Projekt

   Säkra arbetsplatser vid ökad automation och robotisering

   För att främst små och medelstora företag, SMF, ska kunna nå möjligheten med kollaborativa applikationer krävs bra standarder, bättre beställarkompetens samt ett strukturerat arbetsmiljöarbete och riskhantering i företagen. Projek…
   Projekt

   Pilotanläggning för additiv tillverkning av metall (MANUELA)

   MANUELA är ett H2020-projekt med mål att utveckla och driftsätta en öppen pilotanläggning som täcker hela värdekedjan för industriell additiv tillverkning av metall.
   Projekt

   EXPlainable and Learning production & logistics by Artificial Intelligence

   Det övergripande målet med EXPLAIN-projektet är att öka den svenska tillverkningsindustrins lönsamhet, hållbarhet och konkurrenskraft.