Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Modulärt batteribytessystem för fossilfria eldrivna arbetsmaskiner

För elektrifiering av arbetsmaskiner är den stora frågan hur maskinerna ska få tillgång till elenergi. Övrig teknik finns i stor utsträckning och kan tillämpas i maskinerna. Detta projekt ska ta fram och demonstrera hur ett modulärt batteribytessystem är en möjliggörare för eldrivna arbetsmaskiner i olika branscher.

Det långsiktiga målet är att komma till ett modulärt batteribytessystem som möjliggör att även branscher som jordbruk och skogsbruk kan elektrifieras, i syfte att drastiskt minska arbetsmaskinernas miljö- och klimatpåverkan.

Projektet stärker den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft genom att utveckla, tillämpa och demonstrera ny energieffektiv och fossilfri nyckelteknik för eldrivna arbetsmaskiner. Projektet innehåller såväl utveckling av teknik för modularisering av batterisystem och automatisk batteribytesteknik, som elektrifiering av arbetsmaskiner i både jord- och skogsbruk. I projektet ingår att undersöka hur det modulära batterisystemet kan spridas och skalas upp och även utgöra en grund för ökad jämställdhet både hos tillverkare och användare av arbetsmaskiner.

Huvudsökande för ansökan är RISE och medsökande projektparter är en blandad projektkonstellation med storbolag, SME, startup, forskningsinstitut, OEMer, underleverantörer: Malwa Forest AB, Micropower AB, Traktorarvid AB och Regal Components AB.

Projektet finansieras av parterna och FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation genom Vinnova. 

   

Sammanfattning

Projektnamn

Batterisystem för elarbetsmaskiner

Status

Avslutat

Region

Region Uppsala, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Drygt 1,5 år

Total budget

10,4 Mkr

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Jonas Engström

Kontaktperson

Jonas Engström

Forskare

+46 10 516 69 09

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.