Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Steg för steg mot fossilfritt jordbruk - Modulärt batteribytessystem för arbetsmaskiner

Modulärt batteribytessystem för fossilfria eldrivna arbetsmaskiner

För elektrifiering av arbetsmaskiner är den stora frågan hur maskinerna ska få tillgång till elenergi. Övrig teknik finns i stor utsträckning och kan tillämpas i maskinerna. Detta projekt ska ta fram och demonstrera hur ett modulärt batteribytessystem är en möjliggörare för eldrivna arbetsmaskiner i olika branscher.

Batteripack designat i projektet Modulärt batteribytessystem för arbetsmaskiner.

Det långsiktiga målet är att komma till ett modulärt batteribytessystem som möjliggör att även branscher som jordbruk och skogsbruk kan elektrifieras, i syfte att drastiskt minska arbetsmaskinernas miljö- och klimatpåverkan.

Projektet stärker den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft genom att utveckla, tillämpa och demonstrera ny energieffektiv och fossilfri nyckelteknik för eldrivna arbetsmaskiner. Projektet innehåller såväl utveckling av teknik för modularisering av batterisystem och automatisk batteribytesteknik, som elektrifiering av arbetsmaskiner i både jord- och skogsbruk. I projektet ingår att undersöka hur det modulära batterisystemet kan spridas och skalas upp och även utgöra en grund för ökad jämställdhet både hos tillverkare och användare av arbetsmaskiner.

Huvudsökande för ansökan är RISE och medsökande projektparter är en blandad projektkonstellation med storbolag, SME, startup, forskningsinstitut, OEMer, underleverantörer: Malwa Forest AB, Micropower AB, Traktorarvid AB och Regal Components AB.

Projektet finansieras av parterna och FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation genom Vinnova. 

Automatisk batteribytesstation designad och byggd i projektet Modulärt batteribytessystem för arbetsmaskiner
Malwa elcombi ombyggd i projektet Modulärt batteribytessystem för arbetsmaskiner
Batteridriven autonom jordbruksmaskin Drever 120 - designad och byggd av Traktorarvid AB med hjälp av RISE, Regal och Hydraspecma.

Sammanfattning

Projektnamn

Batterisystem för elarbetsmaskiner

Status

Avslutat

Region

Region Uppsala, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

10,4 Mkr

Finansiärer

FFI och parterna

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna