Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Livscykelanalys (LCA)

RISE erbjuder både forskning och konsultverksamhet inom livscykelanalys. Kombinationen av kunskaper inom LCA och djup teknisk kompetens gör oss unika. Vi kan hjälpa dig att kvantifiera miljöeffekter från vaggan till graven, ta fram klimat och miljövarudeklarationer, identifiera åtgärder för en hållbar omställning och utveckla nya metoder.

Med hjälp av livscykelanalys kan vi ta reda på vilken påverkan på miljön en produkt, tjänst, process eller system har för att de därefter ska kunna utvecklas för en mer hållbar framtid. En LCA av en produkt kan identifiera vilken del av livscykeln som har störst miljöpåverkan och på så sätt hitta potential för förbättringar, den kan också jämföra miljöpåverkan av olika produkter från vaggan till graven. Livscykelanalys kan också tillämpas på tjänster, resor, affärsmodeller, organisationer, teknologier och metoder.

Livscykelanalys kan göras med avseende på ett flertal olika miljöpåverkanskategorier, till exempel klimatpåverkan, biologisk mångfald och vattenanvändning. Vi kan också använda LCA-metodiken för klimatredovisningar (GHG accounting) och för att undersöka påverkan på sociala faktorer och på kostnader i ett livscykelperspektiv. Vi erbjuder även tredjepartsgranskning och kvalitetssäkring av LCA studier som andra har gjort.

Vi erbjuder LCA tjänster inom alla teknikområden, efter diskussion och tillgänglighet. Några exempel på områden där vi är aktiva:

  • Förpackningar, livsmedel, textil och andra konsumtionsvaror
  • Byggnader och konstruktioner i trä och betong
  • Batterier för mobilitet och andra tillämpningar
  • Biodrivmedel och biobränslen
  • Omställningen av elsystemet (produktionsmetoder, energilager, flexibilitetstjänster)
  • Koldioxidinfångning och lagring

Hur vi arbetar

RISE erbjuder både forskning och konsultverksamhet inom livscykelanalys. Våra LCA-experter arbetar inom våra tekniska forskningsområden i olika delar av koncernen, men också mellan dessa områden för att kunna besvara frågeställningarna i våra uppdrag och forskningsprojekt. Kombinationen av kunskaper inom LCA och djup teknisk kompetens gör oss unika och skapar möjligheter till välgrundade förbättringsförslag men också till att utveckla nya metoder och ta fram nya data som kommer våra kunder till godo.

LCA ligger till grund för flera olika typer av miljökommunikation, såsom miljövarudeklarationer (EPD) och miljöavtryck (environmental footprints). Här kan RISE genomföra studier men också agera granskare eller ge råd om tillvägagångssätt och tillämpningar.

Vill du samarbeta med oss? Kontakta oss gärna!

Tatjana Karpenja

Kontaktperson

Tatjana Karpenja

Affärsutvecklare Hållbarhet & Digitalisering

+46 10 228 44 83

Läs mer om Tatjana

Kontakta Tatjana
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.