Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovationsledning - Ledningssystem för innovation - Vägledningsstandard ISO 56002

Utifrån dagens komplexa och snabbföränderliga utmaningar behöver företag och organisationer ständigt förbättra och förnya sig själva och sina erbjudanden. Drivkrafter är allt från ökande krav från kunder och medborgare, till digitalisering och hållbarhet. Många förstår behovet av innovation men har svårt att få utväxling på sina insatser.

Enskilda aktiviteter som exempelvis att samla in idéer, köra brainstorming eller samarbeta med startup-företag räcker inte till och forskning samt erfarenheter visar att det behövs ett systematiskt arbetssätt och ett helhetsgrepp på en organisations innovationsförmåga!

Under 2019 har världens första vägledande standard för innovationsledning, ISO 56002, publicerats. Detta efter 10 år av internationellt samarbete, med svensk medverkan från SIS/TK 532, där bland annat representanter från RISE finns med. Vägledningsstandarden kan användas som en checklista för att få igång och upprätthålla ett systematiskt innovationsarbete i ett företag, kommun eller annan organisation. Det handlar om ledarskap, strategi, kultur, processer, mätetal, användarinsikter, metoder och verktyg, roller och ansvar, kompetens, resurser och så vidare som tillsammans skapar innovationsförmåga. För första gången finns ett internationellt förankrat och gemensamt ramverk som tar ett systemperspektiv på innovationsarbetet. Innovationsledningsstandarden kan integreras med andra ledningssystem för till exempel kvalitet eller miljö.

Via innovationsledningsdialoger hjälper vi företag, organisationer, offentlig verksamhet och miljöer med att kartlägga innovationsförmågan och samtidigt öka förståelsen för hur man kan arbeta systematiskt med innovation och förbereda sig för att lyckas med sitt innovationsarbete. Syftet med dialogen är att öka förståelsen för styrkor och svagheter i organisationen och vad som särskilt bör fokuseras på för att öka sin innovationsförmåga. 

 

Natalie Gustafsson

Kontaktperson

Natalie Gustafsson

Innovations-och processledare

+46 10 516 54 85

Läs mer om Natalie

Kontakta Natalie
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.