Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovationsledning - Ledningssystem för innovation

Utifrån dagens komplexa och snabbföränderliga utmaningar behöver verksamheter ständigt förbättra och förnya sig själva och sina erbjudanden. Drivkrafter är allt från ökande krav från kunder och medborgare, till digitalisering och hållbarhet. Många förstår behovet av innovation men har svårt att få utväxling på sina insatser

Enskilda aktiviteter som exempelvis att samla in idéer, köra brainstorming eller samarbeta med startup-företag räcker inte till och forskning samt erfarenheter visar att det behövs ett systematiskt arbetssätt och ett helhetsgrepp på en organisations innovationsförmåga!

2019 publicerades världens första vägledande standard för innovationsledning, ISO 56002. Detta efter 10 år av internationellt samarbete, med svensk medverkan från SIS/TK 532, där representanter från RISE finns med. Idag arbetats det flitigt internationellt för att arbeta fram ISO 56001 som en kravstandard och denna förväntas publiceras i slutet av 2024.

Standarder - till vilken nytta?

Den vägledande standarden kan användas som en checklista för att få igång och upprätthålla ett systematiskt innovationsarbete i ett företag, en kommun eller annat sammanhang. Standarden synliggör vikten av att kontinuerligt arbeta med och utveckla:  om ledarskap, strategi, kultur, processer, mätetal, användarinsikter, metoder och verktyg, roller och ansvar, kompetens, resurser och så vidare  - för att tillsammans stärka innovationsförmågan. 

För första gången finns ett internationellt förankrat och gemensamt ramverk som tar ett systemperspektiv på innovationsarbetet. Innovationsledningsstandarden kan integreras med andra ledningssystem för till exempel kvalitet eller miljö.

HUR hjälper vi dig/er?

Via exempelvis utbildning, analys av innovationsförmåga och forskningsstudier hjälper vi företag, offentlig verksamhet och miljöer med att få en bild av sitt nuläge samt önskvärda lägen samt öka förståelsen för hur man kan arbeta systematiskt med innovation och förbereda sig för att lyckas med sitt innovationsarbete. 

Natalie Gustafsson

Kontaktperson

Natalie Gustafsson

Innovations-och processledare

+46 10 516 54 85

Läs mer om Natalie

Kontakta Natalie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.