Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Spara energi och resurser med energilager

Idén med energilager är relativt enkel. När det finns ett överskott av energi lagras det och används vid behov. Energilager kan därmed hjälpa dig som företagare att bli mer resurs- och energieffektiv.  

Energilagringssystem är under ständig utveckling, till stor del på grund av behovet av att jämna ut energitillgången över både dygn och år. Sveriges största energilager är vattenmagasinen som används för vattenkraft, som lagrar cirka 34 TWh (34 000 000 kWh). Mindre energilager används för olika syften av företag, ofta baserat på verksamhetens behov och möjligheter. Vissa företag använder geo- eller borrhålslager för att lagra värme eller kyla, medan andra företag drar nytta av batteri- och vätgaslager för att lagra el. Den stora fördelen med energilager är att överbliven eller billig energi kan tas tillvara och nyttjas när behovet uppstår.  

Lagra energi i geo- och borrhålslager  

Geo- eller borrhålslager används för att lagra värme och består av ett antal tätt sittande djupa borrhål. Borrhålen laddas med värme under det varma halvåret, för att sedan användas för uppvärmning under det kalla halvåret. När borrhålet laddas med värme genereras även ”frikyla” genom att kyla plockas ut när värme leds in. Många verksamheter har processer som genererar värme och med värmeväxlare kan denna värme tas tillvara på och lagras i ett borrhålslager. Energi som annars skulle gå förlorad kan på så vis nyttjas, vilket ökar verksamhetens energieffektivitet.  

Ta tillvara på el med batterilager 

En väl planerad elanvändning alltid ett billigare alternativ än ett batterilager. Ett batterilager är idag främst ett alternativ för dig som har en verksamhet som kräver någon form av reservkraft, har en överproduktion av el, eller stora effektoppar, samtidigt som det kan skapa nya värden och möjligheter för verksamheten. 

Vissa företag dra nytta av batterilager för att ta tillvara på en överproduktion av el från egna solceller. Andra fördelar med batterilager är att de även kan laddas från nätet när elen är billigare. Elpriserna offentliggörs alltid en dag i förväg, vilket innebär att du som företagare kan köpa el och ladda batteriet när elen är billig, och använda batteriet som strömkälla när elen är dyr. Samtidigt som det bidrar till företagets ekonomi hjälper det också hela elsystemet att avlasta nätet under timmar med hög belastning.  

På ett liknande vis kan ett batterilager gå in och stötta den egna verksamheten vid tillfälliga effekttoppar, vilket kallas ”peak shaving”. Effekttoppar kan uppstå när många enheter är igång samtidigt eller när utrustning med stor belastning används. Ett lägre effektuttag och lägre effekttoppar möjliggör för billigare avtal genom en mindre huvudsäkring. En allt större marknad kring tjänster som stöttar elnätet är även på framväxt i Sverige. Till dessa hör även ”frekvenstjänster”. När belastningen på nätet är stort kan du med tillräckligt stort batteri skicka ut el och stötta elsystemet. Under 2022 köpte Svenska kraftnät reserver för över 6 miljarder kr. 

Lagra energi långsiktigt med vätgas 

Batterilager kan du som företagare använda för att lagra energi under kortare perioder. För lagring över längre tid krävs andra lösningar, och det är här som vätgas blir intressant. Vätgas genereras genom att klyva vattenmolekyler med hjälp av el. Gasen lagras sedan för senare användning i tryckkärl. För att omvandla vätgasen till el igen används en bränslecell. En kemisk reaktion i bränslecellen genererar då el, vattenånga och värme. Vätgas är fortfarande ett nytt och kostsamt område, och det finns endast ett fåtal installationer i Sverige idag. Men intresset är stort bland företagare och kontinuerlig forskning och utveckling pressar både ner priser och bidrar till en större tillgänglighet.  

Kan din verksamhet spara mer energi och resurser?  

Kontakta Omställningslyftet nedan om du vill veta mer om hur ett energilager kan skapa nytta för ditt företag.