Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Omställningsförmåga

Hållbara omställningar kan förstås på flera olika sätt. RISE har expertisen att kunna applicera ett anpassat systemperspektivet beroende på uppdrag, bransch, samhällssystem eller forskningsfråga. Ökad förståelse för omställning är framför allt ett värde vid omställningsledning.

  • RISE erbjuder processledare och forskare med bred kompetens kring hållbara omställningar som tillsammans med teknisk expertis kan utföra projekt anpassade efter reella behov hos exempelvis offentlig sektor, branscher, regioner och näringsliv.
  • Som Sveriges största forskningsinstitut är RISE en oberoende aktör mitt i det svenska innovationssystemet.
  • RISE arbetar med både forskning och praktik och vi brinner för att bistå näringslivet och offentlig sektors i att ställa om sin verksamhet och Sverige mot en mer hållbar framtid.

Hållbara omställningar

Expertisen omställningsförmåga innebär att med stöd av systemperspektiv agera proaktivt för att bidra till utveckling av nya hållbara praktiker, logiker och teknologier. RISE hjälper dig att navigera i komplexa innovations- och omställningsprocesser. Vi använder ett systemperspektiv grundat i en eller flera teorier (exempelvis innovationssystem, multi-level perspektiv och transition management och mer transformativa innovationspolitiska och mission orienterade perspektiv) för att analysera och beskriva hur socio-tekniska system, som exempelvis transport, mat, energi eller boende, kan förändras över tid och bli mer hållbara ökad hållbarhet.

Det socio-tekniska systemperspektivet grundar sig i att innovation är en självklar och väsentlig del av ett samhälles utveckling och förändring. För att ställa om socio-tekniska system mot en hållbar framtid krävs radikala innovationer som ger upphov till drastiska förändringar hos flera aktörer. Förutsättningarna för uppkomsten och utvecklingen av innovation hänger tätt samman med hur ett socio-tekniskt system är utformat. Policy, kultur och aktörer är några av de aspekter som på olika sätt både kan hindra och möjliggöra radikal innovation och hållbara omställningar. Hållbara omställningar handlar i grunden om förändringar som sker över tid i komplexa sammanlänkade system, som ingen aktör självständigt kan förutse eller styra. Men med hjälp av ett socio-tekniskt systemperspektiv kan vi förstå, och ibland till och med lära oss att manövrera, hållbara omställningar.

Vad innebär ett systemperspektiv?

Ett systemperspektiv belyser samspelet och relationerna mellan olika komponenter och aktiviteter i ett socio-tekniskt system som tillsammans hindrar eller möjliggör hållbar omställning. Genom att fokusera på kopplingarna mellan delar i ett system snarare än de enskilda delarna kan vi få nya insikter om hur ett system uppför sig.

Hållbara omställning utgår ofta från ett systemperspektiv på en specifik teknologi eller tjänst, som exempelvis batterier, vätgasdrivna fordon eller mobilitet. Det kan även utgå från en specifik samhällsutmaning eller mission, så som att Sveriges livsmedelsproduktion skall ha ett netto noll klimatavtryck år 2045. Systemkomponenter kan även definieras efter en specifik sektor, så som exempelvis byggsektorn. Oavsett vilken förändring som är i fokus karaktäriseras hållbara omställningar av tvärsektoriella och komplexa samband. Men med en ökad systemförståelse förbättras förutsättningarna för att proaktivt bidra till nya hållbara praktiker, logiker och teknologier.

Missioner, visioner och riktning - från nu till framtiden

En viktig aspekt av omställningsförmåga är att förstå vilken ”riktning” en utveckling kan och bör ta. Vad är hållbart? Och hur kan det se ut? Lärande, samskapande och experimenterande är därför viktiga för realiseringen av hållbara omställningar. Expertisen omställningsförmåga bygger på vetenskapliga systemanalyser, ofta i samarbete med specifik teknisk kompetens. Vi producerar vetenskapliga publikationer och arbetar med praktiska verktyg och processer för labb, forum och utvecklingsarenor där människor från olika delar av ett eller flera socio-tekniska system kan mötas i gemensamt omställningsarbete. Vi samarbetar även med expertis inom exempelvis Framsyn för att medvetandegöra och staka ut vägen mot en önskvärd framtid. Tillsamman med socio-tekniska systemperspektiv skapas då förutsättningar för att aktivt förändra nuläget och manövrera utvecklingen mot en hållbar framtid.

För vem?

Offentliga aktörer med nyckelroller i ett eller flera innovationssystem (som t ex Trafikverket, Energimyndigheten, regioner, kommuner och EU) eller som finansierar forskning och innovation (t ex Formas och Vinnova) tar ofta hjälp av RISE för att bättre förstå hållbara omställningar eller bygga egen omställningsförmåga. Även enskilda aktörer kan ha nytta av stärkt omställningsförmåga, t ex för att accelerera sitt eget arbete med radikal innovation eller hållbar omställning.

Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

+46 10 516 55 61

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.