Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mikrobiologiskt säkra och hållbara livsmedel

Livsmedel måste vara säkra och förväntas dessutom vara hållbara! RISE erbjuder ett antal tjänster och verktyg för att designa för en mikrobiologiskt säker och hållbar produkt.

RISE besitter en omfattande kompetens inom områdena mikrobiologisk riskbedömning och smittspårning i livsmedelsprocesser. Denna praktiska och teoretiska kunskap har byggts upp genom egen forskning samt även till stor del i nära samarbete med industrin vid tillämpade forsknings- och uppdragsprojekt.

Kunskapen är användbar vid tex utveckling av en ny produkt för att kunna bedöma om livsmedlet kan förväntas bli säkert och hållbart. Ett annat användningsområde är när ett företag vill identifiera förebyggande åtgärder för att undvika spridning av sjukdomsframkallande och förskämmande mikroorganismer eller felsöka då problem redan uppstått i en produkt.

Vi erbjuder dig som kund att tillsammans med oss arbeta med frågeställningar kring:

 • Riskbedömning och modellering – omfattande teoretisk bedömning av relevanta mikroorganismers förutsättningar för tillväxt, avdödning och/eller överlevnad i livsmedlet
 • Felsökning/Troubleshooting av mikrobiologiska problem och mikroorganismers spridningsvägar i en livsmedelsprocess
 • Hållbarhetstest/lagringsstudier av befintlig produkt för att svara på hur länge ett livsmedel kan förvaras utan att bli förskämt
 • Challengetest – bakterier, jäst och/eller mögel tillförs livsmedlet för att utvärdera om produkten är mikrobiologiskt säker och hållbar
 • Produktutveckling – Hur påverkar den tänkta produktens egenskaper den mikrobiologiska kvaliteten?
 • Restprodukter/biflöden – hur kan de göras mikrobiologiskt säkra för konsumtion?
 • Hurdle teknik- hur kan man kombinera olika faktorer såsom temperatur, pH, aw m.fl.  för att erhålla en säker produkt med god mikrobiologisk kvalitet?
 • Rådgivning om konserveringsmedel - vilka är lämpliga och vad säger lagstiftningen?

Mer information

På vårt mikrobiologiska BSL2 godkända labb arbetar vi bl.a. med:

 • Listeria, Salmonella, Campylobacter, mögel, jäst och virus
 • Mikrobiologisk odling, detektion och identifiering
 • Traditionella och molekylära tekniker
 • Livsmedels- och miljöprovtagning
 • Försök i labb- och pilotskala

Vi erbjuder regelbundet kurser med teoretiska och praktiska moment med fokus på mikrobiologisk säkerhet, hållbarhet identifiering mm omfattande bakterier, jäst och mögel.

På förfrågan skräddarsyr vi utbildningar som vi i många fall kan hålla på ert företag.

Birgitta Bergström

Kontaktperson

Birgitta Bergström

Projektledare

+46 10 516 66 92

Läs mer om Birgitta

Kontakta Birgitta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.