Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Livscykelanalys

Livscykelanalysen visar klimatpåverkan och hjälper kunderna att välja rätt

Är det miljömässigt bättre att köpa nya skidor än att hyra eller låna? Och vilken klimatpåverkan har egentligen de tjänster jag säljer, till exempel skiduthyrning? Svaret på de frågorna kan du få genom en livscykelanalys, och samtidigt hjälpa kunderna att välja rätt.

Vad är egentligen bäst för klimatet? Frågan är svår att besvara på stående fot, men går att ta reda på med hjälp av en livscykelanalys. En livscykelanalys är en av flera metoder inom hållbarhetsanalys. Man kan göra en enskild livscykelanalys eller kombinera den med andra analysmetoder för en mer komplett hållbarhetsanalys. Läs mer om RISE erbjudande kring hållbarhetsanalys på vetenskaplig grund.

– En livscykelanalys är en undersökning som görs efter en standardiserad metod, och tanken är att man på så sätt lättare ska kunna undersöka och jämföra olika produkters och tjänsters miljöpåverkan, säger Inger-Lise Svensson, chef för enheten för energi- och miljösystemanalys på RISE.

Välj rätt funktionell enhet

Flera olika saker kan vägas in i en livscykelanalys: koldioxidutsläpp är en vanlig faktor, men även till exempel materialåtgång och kritiska råvaror kan vägas in.

– Det viktiga när man gör en livscykelanalys är att vara väldigt noga med att välja rätt funktionell enhet för frågan som ska besvaras. Väljer man fel funktionell enhet som inte är riktigt genomtänkt kan analysen bli väldigt vinklad.

Ett exempel på det är sportutrustning, där det går att göra en livscykelanalys som bara undersöker hur stor miljöpåverkan tillverkning av ett par nya skidor har.

– Men även antalet gånger som skidorna faktiskt används kommer att ha stor betydelse för klimatpåverkan per användning. Vilken påverkan har det på klimatet och mängden använt material om man i stället för att köpa nytt lånar skidor och därmed förlänger deras livslängd och användningstid?, förklarar Inger-Lise Svensson.

Idag kan vi göra livscykelanalyser på områden där det tidigare inte var möjligt

Underlättar försäljning

Gör man analysen själv är det lätt att välja fel enhet. Gör man däremot analysen tillsammans med en kunnig partner kan man få en tydlig bild av den egna produkten eller tjänstens miljöpåverkan. Det i sin tur gör det lättare att visa att den egna produkten dels uppfyller standarder och krav, men också var i livscykeln den största klimat- eller miljöpåverkan finns.

– En livscykelanalys kan också vara till hjälp vid försäljning eftersom man får kunskap om och kan visa sin produkts miljöpåverkan. Detta ger kunderna ytterligare ett argument till varför de ska välja just dig som leverantör, och i vissa branscher är det redan ett krav i upphandlingar.

Minimera riskerna

Men en livscykelanalys kan också innebära ren riskminimering.

– Det kan visa sig att de största riskerna och problemen inte finns där man tror, och när man väl har den kunskapen går det helt plötsligt att göra något åt det och sätta in åtgärderna på rätt ställe.

RISE har expertis och erfarenhet

Hos RISE arbetar ett fyrtiotal personer med livscykelanalyser. En del är kopplade till specifika teknikområden medan andra är generalister eller jobbar med metodutveckling.

– Vår största styrka är att vi är just ett forskningsinstitut och kan ta fram nya metoder. Det innebär att vi idag kan göra livscykelanalyser på områden där det tidigare inte var möjligt. Dessutom har vi den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna göra en väl underbyggd livscykelanalys som inte blir vilseledande, något som är avgörande för hur användbar den är i slutändan, avslutar Inger-Lise Svensson.

Inger-Lise Svensson

Kontaktperson

Inger-Lise Svensson

Avdelningschef

+46 10 516 51 35

Läs mer om Inger-Lise

Kontakta Inger-Lise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.