Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ökad konkurrenskraft för halländska företag genom cirkulär omställning

Projektet ökar konkurrenskraften hos företag i Halland genom att ge hands on tillgång till forskning som finns inom området cirkulära affärsmodeller. Kunskap och verktyg från RISE används ifacilitering av den förändring som är nödvändig hos företagen. Projektet genomförs med hjälp av förändringsledare från RISE.

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka konkurrenskraften för SME genom att ge tillgång till forskning som finns inom området hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi, och att initialt facilitera den förändring som är nödvändig hos företagen

Utmaning

Vi står inför globala utmaningar inom resursförbrukning samtidigt som tjänste- och teknikutvecklingen inom området aldrig gått snabbare. För bibehållen konkurrenskraft och ökad hållbar tillväxt hos SME ställs krav på hög innovationskraft hos företagen, bl a inom tjänstefiering, affärsmodeller, organisation och effektivisering.

Lösning

Under den initiala uppstartsfasen bearbetar vi företagen inom branschen genom seminarier och informationsspridning för att sedan engagera de mest intresserade och facilitera dem i deras arbete att skifta till mer cirkulära affärsmodeller och marknadserbjudanden.

Effekt

Projektet förväntas direkt bidra till Globala Målet nr 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt nr 12, Hållbar konsumtion och produktion och nr 13, Bekämpa klimatförändringarna. Och att vara en förebild för andra som vill göra samma resa.

Sammanfattning

Projektnamn

Cirkulära Halland

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och initiativtagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

1 950 000

Finansiärer

Region Halland

Projektets webbplats

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.