Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovations­lednings­program

I takt med snabba förändringar och i osäkra tider behöver företag, organisationer och samhällen ligga steget före. Vi behöver vara beredda - att bemöta dagens krav, förnya oss och tillsammans fånga framtidens möjligheter!

Systematiskt innovationsarbete underlättar verksamheters hållbara värdeskapande och omställning. Företag och organisationer som satsar metodiskt på innovationsledning och som stärker sina innovationsledare har visat sig klara sig bättre än andra.

Anställdas engagemang ökar, organisationens anpassningsförmåga stärks. Risker hanteras smartare och ledare, medarbetare och team agerar snabbare på nya möjligheter.

Hur skapa goda förutsättningar för systematiskt innovationsarbete?

För att er organisation ska vara nyskapande i flera led finns RISE här för er. 

Våra innovationsledningsprogram hjälper till att stärka er förmåga till förnyelse under osäkerhet. I våra program besvarar vi följande frågor tillsammans:

 • Vad är innovation, för vem och hur leda för innovation?
 • Hur organiseras och nyttjas resurser på bästa sätt för innovation? 
 • Hur blir företaget och verksamheten effektivare i arbetet med att utveckla och lansera nya tjänster, produkter, upplevelser och processer?
 • Vad skall just din verksamhet börja göra, och sluta göra, för att stärka er innovationsförmåga?

Baserat på er unika situation kommer ni att stärka er förmåga och använda innovationsledning och innovationsledare som verktyg till förnyelse av företagets affärer eller er verksamhets värdeskapande. 

Följ med oss på resan, in i en hållbar framtid, för att skapa blomstrande företag, organisationer, verksamheter och samhällen i hela Sverige - och internationellt!

 

Om denna sajt

Ökande krav från kunder och medborgare, digitalisering och hållbarhet. Alla är de drivkrafter som gör att företag och organisationer ständigt behöver förenklas, utvecklas och förnyas.

På denna sajt finns viktiga pusselbitar att arbeta vidare med för att skapa utveckling, förflyttning och förnyelse av er verksamhet och era hållbara affärer. Det kan handla om aktuella frågor hos er, som exempelvis

 • Hur designa ett systematiskt innovationsarbete, anpassat till våra sammanhang, och som möter viktiga behov hos oss och våra kunder?
   
 • Hur stärker vi våra innovationsledare och deras unika yrkesskickligheter?
   
 • Ledningssystem för innovation - hur bygger vi upp det i vår verksamhet?

Denna sajt ger dig och dina kollegor värdefull information, inspiration och konkreta instruktioner. Målet är att stimulera till ett praktiskt görande inom områdena innovationsledning och innovationsledare.

Innehållet förväntas stimulera er till att nyfiket våga testa-lära-förfina och planera olika former av aktiviteter, synsätt och processer för att lyckas gå från avsikt till värde i era sammanhang. Fångar möjligheter och skapa innovation.

_______________________

Kontakta oss
Om oss
Aktuellt
Årets innovationsledare
Vanliga frågor och inspiration
Seminarier

_______________________

 

 

Kort om RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle, internationellt och i hela Sverige. RISE är ett oberoende, statligt ägt forskningsinstitut. Läs mer om vårt uppdrag.

Daniel Richardsson

Kontaktperson

Daniel Richardsson

Innovations-och processledare

+46 10 516 56 97

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.