Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cirkulär finansiering

Cirkulär finansiering är ett nytt spännande forskningsområde som täcker hur finansiering, finansmarknader och finansiärer påverkas av en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi i teori och praktik, på alla nivåer i ekonomin.

För det enskilda företaget (mikronivå):

På mikronivå påverkas de enskilda företagen och finansiärerna. När företag i allt större utsträckning går över till cirkulära affärsmodeller, och speciellt sådana som innebär bibehållet ägande av produkten, s.k. produkt-som-tjänst eller funktionsmodeller, kommer förutsättningarna för och behov av finansiering att ändras. Bibehållet ägande av produkter för uthyrning eller funktionsförsäljning i flera användarcykler över lång tid i stället för försäljning direkt efter tillverkning eller eventuellt efter kortare lagerhållning. Detta betyder att det tillverkande företagets balansräkning blir större (mer kapital binds på tillgångssidan) och att kassaflödet förändras och blir sämre på kort sikt, men bättre på lång sikt. Företagets finansiärer - både interna (ägare) och externa (banker och andra finansinstitut) - måste förstå de förändrade behoven och hur processer, rutiner, riskvärderingar, utvärderingskriterier osv. påverkas.

För affärsekosystemet (mesonivå):

På mesonivå påverkar detta i sin tur hur tillverkande företag och finansiärer samarbetar, hur de delar information och data samt behovet av transparens för att kunna bedöma risk och möjligheter tvärs ett affärsekosystem som också inkluderar kunders kunder. 

För ekonomin i stort (makronivå):

Finansmarknader, finansaktörer och finansiella instrument på makronivå kommer också att påverkas. Om den reala ekonomin blir mer och mer cirkulär och baseras på principer för slutna materialloopar, långsamma materialflöden och lång produktlivslängd så behöver detta återspeglas på den finansiella och monetära sidan så att också dessa flöden blir mer långsiktiga och värdeskapande.

Det finns många nya spännande infallsvinklar för att utforska finansieringens roll i en cirkulär ekonomi. Kontakta gärna oss om du vill veta mer.

Ann-Charlotte Mellquist

Kontaktperson

Ann-Charlotte Mellquist

Enhetschef

+46 70 265 65 60

Läs mer om Ann-Charlotte

Kontakta Ann-Charlotte
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Finansiell riskvärdering för cirkulära affärs­modeller med hjälp av AI

När företag övergår till cirkulära affärsmodeller (särskilt funktionsförsäljningsmodeller) har riskbedömningar av affärs-case och återbetalningstider, samt nya typer av säkerheter och restvärde identifierats som viktiga utmaningar…
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Område

Materialomställning

Vi befinner oss i en revolutionerande brytningstid där vi drastiskt omprövar hur vi använder material. Omställningen, som görs för att säkerställa överlevnaden för framtida generationer på vår planet, innebär att vi måste gå mot e…
Expertis

Finansiering för hållbar omställning

Kapital- och finansmarknader är ett smörjmedel i vår ekonomi, och kapitalet behöver investeras i "rätt" projekt och verksamheter för att vara en möjliggörare för hållbar omställning. Vi erbjuder expertstöd, utbildning oc…
Berättelse

Hur bedöms finansiell risk av en cirkulär affärsmodell?

När företag övergår till cirkulära affärsmodeller skapar det utmaningar för finansiärer som är vana att bedöma traditionella affärsmodeller. Med hjälp av AI försöker RISE hitta sätt att förändra bankernas affärsmodeller och ge dem…