Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cirkulär finansiering

Cirkulär finansiering är ett nytt spännande forskningsområde som täcker hur finansiering, finansmarknader och finansiärer påverkas av en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi i teori och praktik, på alla nivåer i ekonomin. 

För det enskilda företaget (mikronivå):

På mikronivå påverkas de enskilda företagen och finansiärerna. När företag i allt större utsträckning går över till cirkulära affärsmodeller, och speciellt sådana som innebär bibehållet ägande av produkten, s.k. produkt-som-tjänst eller funktionsmodeller, kommer förutsättningarna för och behov av finansiering att ändras. Bibehållet ägande av produkter för uthyrning eller funktionsförsäljning i flera användarcykler över lång tid i stället för försäljning direkt efter tillverkning eller eventuellt efter kortare lagerhållning. Detta betyder att det tillverkande företagets balansräkning blir större (mer kapital binds på tillgångssidan) och att kassaflödet förändras och blir sämre på kort sikt, men bättre på lång sikt. Företagets finansiärer - både interna (ägare) och externa (banker och andra finansinstitut) - måste förstå de förändrade behoven och hur processer, rutiner, riskvärderingar, utvärderingskriterier osv. påverkas.

För affärsekosystemet (mesonivå):

På mesonivå påverkar detta i sin tur hur tillverkande företag och finansiärer samarbetar, hur de delar information och data samt behovet av transparens för att kunna bedöma risk och möjligheter tvärs ett affärsekosystem som också inkluderar kunders kunder. 

För ekonomin i stort (makronivå):

Finansmarknader, finansaktörer och finansiella instrument på makronivå kommer också att påverkas. Om den reala ekonomin blir mer och mer cirkulär och baseras på principer för slutna materialloopar, långsamma materialflöden och lång produktlivslängd så behöver detta återspeglas på den finansiella och monetära sidan så att också dessa flöden blir mer långsiktiga och värdeskapande.

Det finns många nya spännande infallsvinklar för att utforska finansieringens roll i en cirkulär ekonomi. Kontakta gärna oss om du vill veta mer.


Ann-Charlotte Mellquist

Kontaktperson

Ann-Charlotte Mellquist

Senior Researcher

Läs mer om Ann-Charlotte

Kontakta Ann-Charlotte

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.