Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Scania Södertälje

Sveriges produktionskluster bidrar till hållbar produktion

Sedan mer än tio år tillbaka samarbetar svensk fordonsindustri med forskning och utveckling i produktionskluster som numera samordnas av RISE. Resultatet har blivit hundratals innovativa projekt, där fokus kommit att ligga alltmer på hållbarhet.

Produktionsklustren arbetar för att svensk produktion ska bidra till FN:s klimatmål genom fossilfri produktion, kompetensutveckling, god arbetsmiljö och hållbar materialförsörjning. Klustren kom till på initiativ av företagen inom fordonsindustrin som ville samordna sina forsknings- och utvecklingsinsatser. Syftet var att få bättre överblick internt, men också att samarbeta med andra företag och akademi för att skapa en innovativ, effektiv och konkurrenskraftig produktion.

– Till en början låg fokus på produktivitet och arbetsmiljö, men de senaste åren har klimatfrågan varit viktigast. Många företag som är med arbetar med Science based targets för att klara klimatmålen och har hållbarhet som ett av sina viktigaste mål, vilket påverkar inriktningen på projekten, säger Boel Wadman, forsknings- och affärsutvecklare på RISE och övergripande koordinator för produktionsklustren.

Effektivare resursanvändning

Fördelarna med klustren är flera. Till att börja med är det ett effektivt sätt att välja ut de bästa projektinitiativen på området, så att företagen använder sina resurser på rätt sätt. Klustren hjälper också till med omvärldsbevakning, att hitta vägar till finansiering och bidrar med en plattform där deltagarna kan prata öppet om företagens olika utmaningar och möjligheter.

– Största nyttan för oss är att kunna hitta och jobba i gemensamma projekt. Eftersom våra forskningsinstitut och universitet är med i klustren, känner våra företag så väl och vet hur vi fungerar får vi god hjälp av dem att hitta bra projekt, säger Lena Moestam, senior forsknings- och teknikutvecklare på Volvo Group Trucks Operations, ledamot i ledningsgruppen för produktionsklustren och medlem i Production Management-klustret.

I stort sett alla projekt har något att tillföra på hållbarhetsområdet och bidrar till att vi får en alltmer hållbar produktion

Nya medlemmar välkomna

Vart och ett av de åtta funktionellt inriktade produktionsklustren består av cirka 10–20 medlemmar som kommer från industrin, universiteten och RISE. Sedan 2020, då RISE tog över den samordnande rollen för samtliga kluster ingår även företag från andra branscher än fordonsindustrin.

– Flera kluster välkomnar nya medlemmar, så man får gärna höra av sig till mig om man vill veta mer, säger Boel Wadman.

Medlemmarna i klustren träffas kontinuerligt, och anordnar gemensamma workshoppar för spridning av forskningsresultat.

– Tillsammans med den årliga konferensen i Katrineholm där alla medlemmar är med utgör de en bra plattform för att utbyta övergripande idéer, säger Lena Moestam.

Ett hundratal projekt

För närvarande pågår ett tiotal projekt i varje kluster, vilket innebär närmare hundra projekt totalt. Som exempel på pågående projekt med hållbarhetsinriktning kan nämnas LAPLAS och APPLY som handlar om att reducera mängden kemikalier vid målning och SCARCE – Den smarta värdekedjan, som hanterar materialflöden, roller och cirkularitet.

– I stort sett alla projekt har något att tillföra på hållbarhetsområdet och bidrar till att vi får en alltmer hållbar produktion, säger Boel Wadman.

Boel Wadman

Kontaktperson

Boel Wadman

Marknadschef

+46 70 780 61 80

Läs mer om Boel

Kontakta Boel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.