Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Digitalisering inom industrin - verktyg för hållbarhet och konkurrenskraft

Digitalisering som verktyg för industrins produktivitetsutveckling och omställning till mer hållbara processer och affärsmodeller, twin transition. Tillämpningar av Industri 4.0 & 5.0 och datadrivna arbetssätt för en mer smart industri med konkurrenskraft helt enkelt!

Stor bredd inom industrins digitalisering

RISE arbetar med många olika branscher och industrier där utmaningarna kan vara av olika slag Verktyg i form av digitala tekniker och datadrivna arbetssätt utvecklas och appliceras för att lösa utmaningarna. Metoder, verktyg och erfarenheter från en bransch överförs och appliceras i andra branscher tack vare det bransch- och tekniköverskridande samarbete vi har inom RISE.  Bredden och samarbetet ger oss unika möjligheter att också ta fram färdplaner baserade på trender, kontinuerlig omvärldsbevakning och forskning i syfte att stödja Svensk industris långsiktiga konkurrenskraft. Twin transition är nu ett centralt område som kräver bred kompetens.

Industrins digitalisering, Smart industri, Industri 4.0 och Industri 5.0 är begrepp som inkluderar mycket. Inte bara tekniker som: IoT, Big Data, AR/VR, AI, ML, sensorsystem, robotik, additiv tillverkning, prediktivt smart underhåll etc. Utan för oss på RISE inkluderar det också att arbeta med företagens förmåga att lyckas med sina införanden, sin hållbarhet och sin arbetsmiljö, med tillgång till kunskap och testmiljöer, drivet av tydliga målsättningar att öka sin konkurrenskraft genom tex: ökad produktivitet, nya affärsmodeller ökad attraktionskraft  för kompetens  och personal och mer hållbara processer, produkter och erbjudanden.

Vårt erbjudande

Våra forskare och områdesexperter arbetar både med forskningsprojekt för att utveckla ny kunskap och med industriuppdrag där forskningsresultat tillämpas för att möta de specifika industriernas behov.
RISE erbjuder en rad test och demonstrationsmiljöer från specifika tekniker till hela miljöer för datahantering,  AI, cybersäkerhet eller branschspecifika miljöer. Exempelvis:

Tekniken ger inte bara möjligheter utan också utmaningar såsom cybersäkerhet, och standardisering kring interoperabilitet när företag börjar samverka i värdekedjor som inkluderar utbyte av data. Här har RISE en viktig roll som en oberoende samarbetspart för tex  utvärdering och expertkunskap inför en upphandling.

RISE är en kompetent och mångsidig samarbetspartner, från teori till praktik, när ditt företag steg för steg tar till sig digitalisering som en verktygslåda att nå ökad konkurrenskraft, hållbarhet och attraktivitet för framtidens värdekedjor.

Tveka inte att ta kontakt med oss för att diskutera dina utmaningar och för att höra vad vi har att erbjuda! 

Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.