Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitalisering inom industrin - verktyg för hållbarhet och konkurrenskraft

Digitalisering som verktyg för industrins produktivitetsutveckling och omställning till mer hållbara processer och affärsmodeller, twin transition. Tillämpningar av Industri 4.0 & 5.0 och datadrivna arbetssätt för en mer smart industri med konkurrenskraft helt enkelt!

Stor bredd inom industrins digitalisering

RISE arbetar med många olika branscher och industrier där utmaningarna kan vara av olika slag Verktyg i form av digitala tekniker och datadrivna arbetssätt utvecklas och appliceras för att lösa utmaningarna. Metoder, verktyg och erfarenheter från en bransch överförs och appliceras i andra branscher tack vare det bransch- och tekniköverskridande samarbete vi har inom RISE.  Bredden och samarbetet ger oss unika möjligheter att också ta fram färdplaner baserade på trender, kontinuerlig omvärldsbevakning och forskning i syfte att stödja Svensk industris långsiktiga konkurrenskraft. Twin transition är nu ett centralt område som kräver bred kompetens.

Industrins digitalisering, Smart industri, Industri 4.0 och Industri 5.0 är begrepp som inkluderar mycket. Inte bara tekniker som: IoT, Big Data, AR/VR, AI, ML, sensorsystem, robotik, additiv tillverkning, prediktivt smart underhåll etc. Utan för oss på RISE inkluderar det också att arbeta med företagens förmåga att lyckas med sina införanden, sin hållbarhet och sin arbetsmiljö, med tillgång till kunskap och testmiljöer, drivet av tydliga målsättningar att öka sin konkurrenskraft genom tex: ökad produktivitet, nya affärsmodeller ökad attraktionskraft  för kompetens  och personal och mer hållbara processer, produkter och erbjudanden.

Vårt erbjudande

Våra forskare och områdesexperter arbetar både med forskningsprojekt för att utveckla ny kunskap och med industriuppdrag där forskningsresultat tillämpas för att möta de specifika industriernas behov.
RISE erbjuder en rad test och demonstrationsmiljöer från specifika tekniker till hela miljöer för datahantering,  AI, cybersäkerhet eller branschspecifika miljöer. Exempelvis:

Tekniken ger inte bara möjligheter utan också utmaningar såsom cybersäkerhet, och standardisering kring interoperabilitet när företag börjar samverka i värdekedjor som inkluderar utbyte av data. Här har RISE en viktig roll som en oberoende samarbetspart för tex  utvärdering och expertkunskap inför en upphandling.

RISE är en kompetent och mångsidig samarbetspartner, från teori till praktik, när ditt företag steg för steg tar till sig digitalisering som en verktygslåda att nå ökad konkurrenskraft, hållbarhet och attraktivitet för framtidens värdekedjor.

Tveka inte att ta kontakt med oss för att diskutera dina utmaningar och för att höra vad vi har att erbjuda! 

Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Fokusområdesledare för Digitalisering inom industrin / Co-director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Färdplan: Nya möjliggörande teknologier för industrin

I färdplansprojektet samlas industriaktörer för att gemensamt arbeta fram en färdplan för svensk industri, en plan som ska ligga till grund för prioriteringar, strategiarbete och policy.
Projekt

Fullständig digital metalltvilling

Projektet etablerar en plattform för långsiktigt byggande av digital tvilling för metalliska materials dynamiska egenskaper genom hela gjutprocessen, från skrot till komponent.
Berättelse

Framtidens gruva är mer produktiv, säkrare och uppkopplad

När en industri med en historia som sträcker sig över 1000 år tillbaka i tiden möter modern digital teknik händer spännande saker. Genom att koppla upp Bolidens gruva i Kankberg ökade både effektiviteten och produktiviteten. Men d…
Berättelse

Digitalt helhetsgrepp vid sågverket

Sågverket Moelven Valåsen i Karlskoga har tagit ett helhetsgrepp över all produktionsdata, från timmermottagning till utlastning av färdiga produkter. Målsättningen är att utnyttja råvaran bättre och reducera energianvändningen, o…
Projekt

Cybernoden - den svenska innovationsnoden för cybersäkerhet

RISE driver en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri, akademi och offentlig sektor – en nationell nod för cybersäkerhet. Uppdraget görs sedan 2022 på uppdrag av NCC-S…
Projekt

Digitalisering av tillverkningskedjan av additiv tillverkning

Projektets mål är att koppla samman de fysiska och digitala plattformarna i tillverkningskedjan inom additiv tillverkning för att minska ledtiden från ide till färdigprodukt. DiSAM ska också leda till att en unik test- och demopla…
Test & demo

DigiCORE

DigiCORE är ett labb och en demoanläggning som fokuserar på digitaliseringsteknik och dess tillämpningar i verkligheten

ICE datacenter Cloud och IT