Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Grundkurs i Alternatives Assessment, 21/9-12/10 2022

Har du kemikalier med oönskade faroegenskaper i din produkt eller process som du aktivt vill arbeta med att fasa ut? Vill du veta hur du ska planera ditt hållbarhetsarbete ur ett helhetsperspektiv som inkluderar giftfri miljö, klimat, funktion, ekonomi och livscykel? Då är det här kursen för dig!

Del 1 21/9 - Introduktion och vägledning

Här får du en introduktion till substitution av farliga ämnen och metoden Alternatives Assessment.  Därefter fokuserar vi på den inledande planeringen av arbetet, vägledningen, där vi går igenom vikten av att engagera rätt intressenter och att definiera mål, principer och regler. 

Presentation Del 1 (pdf, 1.95 MB)

Del 2 28/9 - Leta bättre alternativ

I den här delen börjar vi med att gå igenom vad som avses med funktionell substitution, något som förespråkas inom Alternatives Assessment. Du börjar med att identifiera funktionen av de kemikalier som ska bytas ut. Det kan innebära att ifrågasätta behovet av funktionen genom marknadsundersökningar, se över tekniska specifikationer, till att välja olika substitutionsstrategier som nya kemikalier, material, produktdesign och processer. Du får även tips på verktyg och resurser för att hitta bättre alternativ. Efter det här steget har du en lista över potentiella alternativ som behöver undersökas vidare. 

Presentation Del 2 (pdf, 2.56 MB)

Del 3 5/10 - Utvärdera fara

Hur vet du att ett alternativ inte är lika skadligt som ämnet du vill byta ut? I del 3 går vi igenom hur du undviker osund substitution. Vi börjar med att undersöka våra alternativs eventuella farliga egenskaper med hjälp av kemikalielagstiftningen för att kunna sålla bort uppenbart dåliga alternativ, vi presenterar också några av de substitutionsverktyg som finns tillgängliga. Därefter tipsar vi om mer komplexa modeller för utvärdering och jämförelse av alternativ som även hanterar brist på data.

Presentation Del 3 (pdf, 2.14 MB)

Del 4 12/10 - Fortsatt utvärdering och beslut

Många företag har egna ekonomiska modeller och system. När du tittar på alternativ kan du behöva ta ett steg tillbaka och inte endast fokusera på ingångspris. Vi går igenom alternativa frågeställningar att vända och vrida på, som direkta och indirekta kostnader, besparingar i arbetsmiljöutbildningar och framtida affärsmöjligheter i cirkulära affärsmodeller. Vi tar upp frågeställningar ur ett livscykelperspektiv och knyter ihop allt med modeller att använda för att fatta beslut.

Presentation Del 4 (pdf, 1.27 MB)

Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.