Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Pågående forskning: Hur arbetar offentliga aktörer med systemomställning inom livsmedel?

15 april 2024, 13:47

Linus Thomson, postdoc inom FINEST, har inom sin forskning fokus på att öka förståelsen för innovationsledning inom livsmedelssektorn. Vi intervjuade honom för att få höra mer om projektet URBEX, som handlar om att undersöka hur offentliga aktörer arbetar med systemomställningsfrågor inom livsmedel.

Linus ägnar särskild uppmärksamhet att utforska hur experimentella innovationer kan omforma de etablerade logikerna i livsmedelssystemet, med ambitionen att främja socialt, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Genom att analysera interaktionen mellan individuella aktörer och systemperspektiv bidrar hans forskning till att bygga kunskap om de dynamiker som kan påskynda en hållbar omställning av livsmedelssystemet.

Under 2024 arbetar Linus i ett projekt som kallas URBEX – Urban Experimentation for Food System Transformation, som syftar till att undersöka hur offentliga aktörer arbetar med systemomställningsfrågor inom livsmedel. 

Varför är det intressant att undersöka hur offentliga aktörer arbetar med livsmedelsystemomställning?

Offentliga aktörer har stor potential att utforma och påskynda omställningen i livsmedelsystemet, men det finns lite innovationsforskning om dom. Traditionellt sett har offentlig innovation mötts med skepsis; avsaknaden av konkurrens och vinstmotiv anses skapa en administrativ kultur som är långsam till förändring. Men man har sett tydliga exempel på hur offentlig experimentering kan skapa en viktig grogrund för ny kunskap, och innovation som kan utmana den rådande marknadslogiken. Man kan säga att dom experimenterar med nya visioner om framtiden där en mer balanserad syn på utveckling framhävs. 

Projektet innebär så kallad följeforskning, vad innebär detta i praktiken?

Följeforskning innebär att jag som forskare aktivt följer och dokumenterar processer och utvecklingar inom projektet i realtid. Detta görs genom nära samverkan med de deltagande aktörerna, vilket ger mig möjligheten att inte bara observera utan också interagera och ge feedback under projektets gång. Genom att arbeta direkt tillsammans med aktörerna, bidrar vi gemensamt till att bygga upp ny kunskap och förståelse, vilket inte bara berikar forskningen utan också stärker kunskapsbyggandet inom projekten. 

Vilka initiativ följer du, och hur går det till?

Jag följer tre särskilt intressanta initiativ som drivs av en aktörskonstellation från Göteborg Stad. Det första är ett multifunktionellt växthuskoncept som använder spillvärme från ett datacenter, det andra är en digital tvilling utvecklat för visualisering och beslutsstöd i urban odling, och det tredje är en nystartad förening för småskalig odling i Göteborg. Initiativen är i olika faser av utveckling och illustrerar en bredd av ansträngningar som syftar till att synliggöra och stärka matproduktionen i och runtom Göteborg. 

Vad hoppas du att detta projekt ska bidra med?

Jag hoppas att projektet kommer generera värdefull kunskap som inte bara lyfter fram det betydande och långsiktiga arbete som offentliga aktörer utför för att driva på systemomställningar, utan också belyser de utmaningar de möter. Genom att undersöka både framgångar och hinder hoppas jag att forskningen ska ge en djupare insikt i hur offentliga initiativ kan formge och påverka framtidens livsmedelssystem på hållbara sätt.

2024-07-09

2024-07-08

2024-06-19

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-05-20

2024-05-14

2024-04-22

2024-04-17

2024-04-15

2024-03-18

2024-03-12

2024-03-12

2024-03-05

2024-03-04

2024-03-04

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04