Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Verktyg för omställning inom matsystemet

04 mars 2024, 19:36

Inom kort kommer Finest att publicera en första version av en verktygslåda för att navigera hållbarhets-omställning. Navigera framtiden: Dialogverktyg för hållbarhetsomställning ger en översiktlig förståelse av hållbarhetsomställning – och vikten av innovation och samverkan för framtidens samhällsystem.

Syftet är att på ett förenklat sätt förklara hållbarhetsomställning och innovation som skapar värde för den egna verksamheten och för andra, i linje med en önskad framtid. Genom ett systemperspektiv på innovation lär vi oss navigera bortom produkt- och processoptimering och fokusera på hur flöden av resurser och beteenden bidrar till ekologisk, social och ekonomisk samhällsomställning.

Dialogverktygen är utformade för att skapa lärande och samsyn mellan olika aktörer samt för att främja utvecklingen av gemensamma visioner och framtidsbilder. Verktygen bygger på forskning från områdena samverkan, innovation, omställning eller scenarioplanering och är användbara i processer som syftar till att omforma hela eller delar av ett samhällssystem. Målet är att dessa verktyg skall vara praktiska och användbara för att hantera de utmaningar som ofta uppstår i vid omställning av ett samhällsystem.

  • Dialog kring samverkan och omställning hjälper aktörer lyfta hållbarhetsutmaningarna strategiskt och kan:
  • Stärkta aktörer i delade utmaningar genom ökade möjlighet att gå samman för att hjälpas åt.​
  • ​Ge chansen att nyansera rådande affärsstrategi genom insikt om vad som kan lyfta affären, verksamheten, varumärket i framtiden.​
  • Visa på möjligheter till risk- och kostnadsdelning. ​
  • ​Överföra kunskap inför kommande krav på hållbarhetsrapportering​
  • Skapa Insikter om egna och andras ambitionsnivåer i relation till gemsanamma utmaningar
  • Bygga fördjupad samverkan i värdekedjor och nätverk
  • Öka samsyn och kollektiv intelligens kring hållbarhetsutmaningar

I Finest dialoger fångar vi också upp aktörernas behov av policyutveckling som kan stötta myndigheter i arbetet med förutsättningsskapande åtgärder.

Fredric Norefjäll

Fredric Norefjäll

Projektledare

+46 10 516 57 80

Läs mer om Fredric

Kontakta Fredric
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-07-09

2024-07-08

2024-06-19

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-05-20

2024-05-14

2024-04-22

2024-04-17

2024-04-15

2024-03-18

2024-03-12

2024-03-12

2024-03-05

2024-03-04

2024-03-04

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04