Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Yoghurt

Konsumenters attityder kopplade till växtbaserad yoghurt

04 mars 2024, 18:57

Hur resonerar konsumenter om växtbaserad yoghurt, och vad motiverar deras val? Detta undersöktes i en konsumentstudie där 702 konsumenter i åldrarna 18-75 deltog (de flesta låg i åldersspannet 20-40, varav 76 procent kvinnor). 

Konsumenterna delades in i kostgrupperna:

  • Äter växtbaserat
  • Lacto-ovo vegetarian
  • Flexiterian (äter ibland kött, fisk & mejeri)
  • Äter ofta kött, fisk & mejeri

– Det jag tar med mig från studien är att alla grupper som ingick är potentiella konsumenter av växtbaserad yoghurt, säger Johanna Östlund, RISE. Men smaken är en avgörande faktor och går inte att tumma på. Jag tror även att det krävs ytterligare mervärden för att nå ut till samtliga grupper, t.ex. att råvarorna odlas lokalt, därför kommer jag fortsätta använda svenska bönor och havre till yoghurten.

Resultaten visar att smak, utseende, konsistens och pris är viktiga faktorer vid val av växtbasrad yoghurt. Lågt sockerinnehåll uppfattas som viktigare än högt proteinvärde liksom lågt fettinnehåll. Bland de som bara äter växtbaserat är djurens välmående det viktigaste skälet för att välja växtbaserad yoghurt, medan de andra tre grupperna anger "bra för miljön" som huvudskäl. För flexiterianer och de som ofta äter kött, fisk & mejeri är lokala ingredienser en viktig faktor vid val av produkt. De vanligaste skälen för att välja mjölkbaserad yoghurt var: inget skäl att byta till växtbaserat, växtbaserat smakar inte gott, och högt pris. 

Det är viktigt att förstå konsumenters attityder och förväntningar både för att veta vilka produkter som behöver utvecklas och sättas på marknaden samt hur de ska marknadsföras. Studien ger insikt i hur olika konsumentgrupper resonerar och prioriterar då de väljer mellan mjölkbaserad och växtbaserad yoghurt.

Studien är en del av ett doktorandarbete av Johanna Östlund, som jobbar vidare med process- och produktutveckling för växtbaserad yoghurt. Produkterna kommer utvärderas sensoriskt med smakpanel och konsumentperspektivet kommer lyftas in igen. På så vis knyter den kommande sensoriska studien an till konsumentstudien.

Länk till den vetenskapliga publikationen →

Johanna Östlund

Johanna Östlund

Projektledare

+46 10 516 69 18

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-07-09

2024-07-08

2024-06-19

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-05-20

2024-05-14

2024-04-22

2024-04-17

2024-04-15

2024-03-18

2024-03-12

2024-03-12

2024-03-05

2024-03-04

2024-03-04

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04